Jaargang 2015 (49)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard ’Acute diarree’

In de standaard ’Acute diarree’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met acute diarree.1 Achtergrond. Acute diarree komt veel voor en gaat meestal vanzelf over. De huis ...

Lees artikel


Dimethylfumaraat

Nieuwe geneesmiddelen In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief wei ...

Lees artikel


Tien mythen over de farmaceutische industrie: Mythe 1

In Gebu 2014; 48: 142-143 is aandacht besteed aan het boek ’Deadly medicines and organised crime’ van de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche.1 In één van de laatste hoofdstukken bespreekt de auteur de mythen die de industrie zo vaak hee ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Redactiecommissie en -bureau willen graag allen, die in het afgelopen jaar artikelen hebben geschreven en/of beoordeeld, hartelijk danken voor hun bijdrage aan het bevorderen van rationele farmacotherapie.   mw drs TL Alves mw drs C van Assen mw ...

Lees artikel


Medische hulpmiddelen: de wetenschappelijk onderbouwde toepassing van primaire heup- en knieprothesen

De regelgeving rond de markttoelating van medische hulpmiddelen is sinds een aantal jaren onderwerp van discussie in zowel binnen- als buitenland.1-9 Recent verscheen een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over d ...

Lees artikel


Website van de maand: www.imodium.nl

’Imodium® herstelt de balans’ kopt de website van Johnson & Johnson Consumer B.V. over het bekende geneesmiddel bij diarree. Daarna volgt de vermelding dat Imodium® (loperamide) in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet werkt door de stoel ...

Lees artikel