Jaargang 2015 (49)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Beleidsvoorschriften: de kracht van de Europese farmaceutische lobby

Achtergrond en aanleiding. In september verscheen een rapport van het ’Corporate Europe Observatory’ (CEO), een non-profitorganisatie, over de lobby van de farmaceutische industrie bij Europese instellingen, zoals het Europees Parlement en de Eur ...

Lees artikel


Werkzaamheid empagliflozine op cardiovasculaire aandoeningen

Achtergrond. Empagliflozine (Jardiance®, in combinatie met metformine (merkloos) als Synjardy®), is geregistreerd voor de regulering van de bloedglucoseconcentratie bij volwassenen met diabetes mellitus type 2. Als monotherapie is het geregistree ...

Lees artikel


Tien mythen over de farmaceutische industrie: mythe 9

In Gebu 2014; 48: 142-143 is aandacht besteed aan het boek ’Deadly medicines and organised crime’ van de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche.1 In één van de laatste hoofdstukken bespreekt de auteur de mythen die de industrie zo vaak her ...

Lees artikel


Mercaptopurine/azathioprine en fotosensibilisatie

Van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kregen wij deze maand de volgende informatie over bijwerkingen. Achtergrond. Mercaptopurine (Puri-Nethol®, Xaluprine®) is een oncolyticum behorend tot de groep van de antimetabolieten en is geregistre ...

Lees artikel


Sponsorship-bias in klinisch onderzoek*

De hoeveelheid geld die aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed door de bedrijven die merkgeneesmiddelen op de markt brengen en lid zijn van de ’Pharmaceutical Research and Manufacturers of America’ (PhRMA) is gestegen van $ 2,0 miljard in 19 ...

Lees artikel