Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Promotie via wetenschappelijke artikelen: methylfenidaat voor ADHD bij volwassenen

Methylfenidaat (merkloos, Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin®) is in Nederland geregistreerd als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor ’Attention Deficit and Hyperactivity Disorder’ (ADHD) bij kinderen van zes jaar en ouder wa ...

Lees artikel


Effect van een polypil op de therapietrouw en de risicofactoren bij personen met een hoog cardiovasculair risico

Achtergrond. Het concept van een polypil bij de preventie van cardiovasculaire ziekten, ruim een decennium geleden geïntroduceerd, is wereldwijd uitgewerkt in een aantal onderzoeken, vooral bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Vo ...

Lees artikel


Efavirenz en suïcidaliteit

Achtergrond. Efavirenz (merkloos, Stocrin®) behoort tot de groep van de niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers die zijn geregistreerd voor de behandeling van infecties met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) (Gebu 2010; 44: 13-21). In d ...

Lees artikel


Atypische antipsychotica en acute nierbeschadiging bij ouderen

Achtergrond. Het gebruik van atypische antipsychotica is bij ouderen geassocieerd met acute nierbeschadiging, gedefinieerd als een plotseling nierfunctieverlies. Van bijwerkingen, zoals hypotensie, acute urineretentie, rabdomyolyse of het maligne ...

Lees artikel


Behandeling van acne vulgaris

Acne vulgaris is een frequent voorkomende inflammatoire huidaandoening die met name voorkomt bij adolescenten en jongvolwassenen. De ernst kan variëren van een lichte vorm tot een ernstige littekenvormende variant die weinig voorkomt. De aandoeni ...

Lees artikel