Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Methylfenidaat en trismus

Achtergrond. Methylfenidaat (merkloos, Concerta®, Equasym®, Ritalin®) is sinds 1982 verkrijgbaar in Nederland en is geregistreerd voor de behandeling van ’Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD) en narcolepsie.1-3 Methylfenidaat is een i ...

Lees artikel


Website van de maand: www.pantothen.nl

Acne vulgaris is een gezichtsontsierende huidaandoening met een soms vervelend beloop. Het ontstaat meestal op een leeftijd die niet wordt gekenmerkt door zelfvertrouwen en waarbij uiterlijk een belangrijke rol speelt. Een makkelijk te beïnvloede ...

Lees artikel


Heeft de wijze van RAAS-remming invloed op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met diabetes mellitus en hypertensie?

Achtergrond. Algemeen wordt aanbevolen om patiënten met diabetes mellitus en hypertensie te behandelen met een ACE-remmer of, bij bijwerkingen of intolerantie, met een angiotensine II-antagonist. Beide remmen het renine-angiotensine-aldosteron-sy ...

Lees artikel


Werkzaamheid van een geneesmiddel en placebo afhankelijk van de tekst op het etiket, een onderzoek bij migraineaanvallen

Achtergrond. De verwachtingen van de patiënt, mede gebaseerd op de informatie van de arts, bepalen voor een deel de werking, zowel van geneesmiddelen als van placebo’s (Gebu 1997; 31: 1-6). Amerikaanse onderzoekers wilden bij beide het effect van ...

Lees artikel


De behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen

In Gebu 1990; 24: 1-6 is voor de laatste maal aandacht besteed aan de behandeling van angststoornissen. Het therapeutisch arsenaal is sindsdien uitgebreid met onder meer antidepressiva, waarvan een aantal buiten de geregistreerde indicatie (off l ...

Lees artikel