Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Onafhankelijkheid (en bestaansrecht) Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding?

In het meinummer 2014 van het Geneesmiddelenbulletin hebben wij bericht over het evaluatieonderzoek dat het bureau Significant in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Dat onderzoek zal ten tijde van de publicatie van het juninummer van h ...

Lees artikel


NHG-Standaard ’Perifeer arterieel vaatlijden’

In de standaard ’Perifeer arterieel vaatlijden’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden.1 Het beleid bij asymptomat ...

Lees artikel


Tapentadol

Nieuwe geneesmiddelen In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief wein ...

Lees artikel


Spironolacton bij hartfalen met behouden ejectiefractie

Achtergrond. Diastolisch hartfalen is een klinisch syndroom waarbij patiënten symptomen van hartfalen hebben met een diastolische dysfunctie van de linkerkamer, maar met een normale of bijna normale systolische functie. Echografisch is sprake van ...

Lees artikel


www.schiffmegared.nl

’EPA en DHA: wetenschappelijk bewezen goed voor het hart’. Dit wordt gesteld op www.schiffmegared.nl over Megared®, een product met de omega-3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Het is één van de vele boude uitspraken o ...

Lees artikel


Sedatie bij kortdurende ingrepen

Aangezien kortdurende diagnostische en therapeutische ingrepen nogal eens pijnlijk zijn of angst kunnen oproepen bij de patiënt is het wenselijk ze onder kortdurende medicamenteuze sedatie uit te voeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gastro-intesti ...

Lees artikel