Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard ’Hoofdpijn’

De herziene standaard ’Hoofdpijn’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met hoofdpijn.1 Onder hoofdpijn wordt in deze standaard verstaan spann ...

Lees artikel


Behandeling primair syndroom van Sjögren met rituximab

Achtergrond. Het primaire syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte gekenmerkt door aandoeningen van de traan- en speekselklieren met droge slijmvliezen als gevolg, systemische uitingen, en spier- en gewrichtsklachten. Er is onvold ...

Lees artikel


Pregabaline, gabapentine en cardiale bijwerkingen

Pregabaline (Lyrica®) is een analoog van de neurotransmitter γ-aminoboterzuur (GABA) en nauw verwant aan gabapentine (merkloos, Neurontin®). Het is geregistreerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn, als adjuvans bij p ...

Lees artikel


Methylfenidaat, atomoxetine en priapisme

Methylfenidaat (merkloos, Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin®) is in Nederland geregistreerd als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor ’Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD) bij kinderen vanaf zes jaar en adolescent ...

Lees artikel


www.vroegtijdigezaadlozing.nl

’Het is niet een seksonderwerp waar mannen graag over praten, het probleem van de vroegtijdige zaadlozing (ejaculatio praecox). Toch geldt voortijdige zaadlozing als een van de belangrijkste seksuele stoornissen van de man. … Wetenschappelijk ond ...

Lees artikel


Onafhankelijkheid (en bestaansrecht) Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is conform eerder gemaakte afspraken, opnieuw begonnen de activiteiten van onder meer het Geneesmiddelenbulletin te beoordelen. Hieraan zouden dit keer geen bezuinigingsmaatregelen ten gr ...

Lees artikel