Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard ’Vaginaal bloedverlies’

In de standaard ’Vaginaal bloedverlies’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van klachten over vaginaal bloedverlies. Daarbij wordt uitgegaan van vaginaal bloedverlies dat anders is ...

Lees artikel


Bupropion en ernstige cardiovasculaire bijwerkingen

Van stoppen-met-roken-programma’s wordt verwacht dat zij uiteindelijk een positief effect hebben op de preventie van onder meer cardiovasculaire aandoeningen. Van geneesmiddelen die worden toegepast bij dergelijke programma’s mag worden verwacht ...

Lees artikel


’Deadly medicines and organised crime’, de farmaceutische industrie andermaal in diskrediet

Voor degene die verwacht dat het er in de farmaceutische industrie anders aan toe gaat dan in de wapenindustrie of in het bankwezen, verscheen ’Deadly medicines and organised crime’ met ondertitel ’How big pharma has corrupted healthcare’.1 De au ...

Lees artikel


Topiramaat en gezichtsveldstoornissen

Topiramaat (merkloos, Topamax®) is een anti-epilepticum dat is geregistreerd voor de behandeling als monotherapie en als adjuvante therapie van partiële aanvallen met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen en primair gegeneraliseerde ton ...

Lees artikel


Website van de maand: www.zantacmaagzuur.nl

De website www.zantacmaagzuur.nl van Omega Pharma gaat overduidelijk over de producten Zantac® (ranitidine) en Zantac Snel® en over weinig anders. ’Zantac® voor langdurige verlichting van brandend maagzuur en zure oprispingen’ kopt de website, en ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde cornea-afwijkingen

In het Geneesmiddelenbulletin is een aantal malen aandacht geweest voor oculaire bijwerkingen van geneesmiddelen (Gebu 2002; 36: 125-127 en Gebu 2011; 45: 13-18). In dit artikel worden geneesmiddelen besproken die afwijkingen van de cornea kunnen ...

Lees artikel


Gegevens over bijwerkingen zijn geen bedrijfsgeheim

De European Medicines Agency (EMA) heeft in augustus 2014 een consultatieronde gehouden over de voorgestelde wijziging in haar beleid om de openbare toegankelijkheid van het Europese gegevensbestand ’EudraVigilance’ te beperken.1 Dit gegevensbest ...

Lees artikel