Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Ivabradine bij stabiele angina pectoris zonder hartfalen

Achtergrond. Ivabradine (Procoralan®) verlaagt de hartfrequentie door remming van de diastolische depolarisatie in de sinusknoop, zonder beïnvloeding van verdere prikkelvorming of -geleiding.1 Het middel is in 2005 geregistreerd voor de symptomat ...

Lees artikel


NHG-Standaard ’Eczeem’

In de standaard ’Eczeem’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van constitutioneel eczeem, contacteczeem, acrovesiculeus eczeem, nummulair eczeem, hypostatisch eczeem en asteatotisch ...

Lees artikel


Ernstige bijwerkingen bij accidentele blootstelling aan fentanylpleisters

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de European Medicines Agency (EMA) beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg herinnerd aan veiligheidsproblemen met fentanylple ...

Lees artikel


Dosisverlaging estradiol/dydrogesteron (Femoston®)

De dosis van continue hormonale suppletietherapie (HST) waarbij estradiol (1 mg per tab.) is gecombineerd met het progestageen dydrogesteron (Femoston®, 5 mg per tab.) is recent met 50% verlaagd tot 0,5 mg estradiol en 2,5 mg dydrogesteron en dit ...

Lees artikel


Betreffende de onafhankelijkheid en doelstelling van het Geneesmiddelenbulletin

Geachte lezer, In het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2014; 48: 107-109) is bericht over de enquête, het evaluatieonderzoek en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie op de farmacothe ...

Lees artikel


Mirtazapine en urineretentie

Achtergrond. Mirtazapine (merkloos, Remeron®) is geregistreerd voor de behandeling van episoden van ernstige depressie bij volwassenen.1 Mirtazapine is een niet-tricyclisch antidepressivum met sterk antihistaminerge (H1), maar vrijwel geen antich ...

Lees artikel


Website van de maand: www.doededtest.nl

In de wachtkamers van huisartsen hangen posters die uitnodigen via www.doededtest.nl een test te doen om te zien of het nodig is extra vitamine D te gebruiken. Van een huisarts mag objectieve informatie worden verwacht. Een aanleiding om eens ver ...

Lees artikel


Geneesmiddeleninteracties en de rol van P-glycoproteïne

Een interactie is een wisselwerking van geneesmiddelen die kan leiden tot een veranderde werkzaamheid of tot (meer) bijwerkingen (Gebu 1997; 31: 87-94). Deze interacties kunnen verlopen via verschillende mechanismen, bijvoorbeeld als twee geneesm ...

Lees artikel