Jaargang 2014 (48)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard ’Delier’

Richtlijnen farmacotherapie onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie In de standaard ’Delier’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de signalering van een delier en het diagnostische en therapeuti ...

Lees artikel


Enquête, evaluatieonderzoek en visie op onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin

onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie, wetenschappelijke adviesraad en het bestuur   In het mei- en juninummer 2014 van het Geneesmiddelenbulletin is bericht over het evaluatieonderzoek dat door het onafhankelijke onderzoeksbur ...

Lees artikel


Geneesmiddelenbulletin en de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In 2012 is door een aantal organisaties* (KNAW, KNMG, GR, CBO, NHG en OMS) die betrokken zijn bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviezen en behandelrichtlijnen, een code opgesteld over hoe deze organisaties dienen om te gaan met mogelij ...

Lees artikel


Sint-janskruid via www.hema.nl, www.etos.nl en www.kruidvat.nl

Website van de maand onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. Via de websites van winkelketens, zoals HEMA, Kruidvat en Etos zijn producten te koop met Hypericum perforatum (sint-janskruid).1-3 Hypericum is niet alleen een beken ...

Lees artikel


De behandeling van angststoornissen bij volwassenen

  In Gebu 2014; 48: 83-90 is aandacht besteed aan de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen. Vastgesteld werd dat het geven van voorlichting, het maken van vervolgafspraken en zo nodig het beginnen met cognitieve gedrag ...

Lees artikel