Jaargang 2013 (47)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Maagklachten'

De tweede herziening van de Standaard ’Maagklachten’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van maagklachten bij volwassenen.1 De Standaard bevat richtlijnen om onnodig chronisch gebru ...

Lees artikel


Opnieuw: balans van werkzaamheid en bijwerkingen van de nieuwe orale antistollingsmiddelen, nu bij voortgezette profylaxe na veneuze trombo-embolie

Achtergrond. De resultaten van een recente meta-analyse van gerandomiseerd onderzoek toonden dat er bij patiënten met veneuze trombo-embolie geen verschil in mortaliteit en aan trombo-embolie gerelateerde uitkomsten was tussen nieuwe orale antist ...

Lees artikel


Vrije markt voor vaginaal antimycoticum clotrimazol

Achtergrond. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in januari 2011 de status van clotrimazol (Canesten gyno®) veranderd van een receptplichtig geneesmiddel naar een middel dat zonder recept bij de apotheek en de drogist verkr ...

Lees artikel


Bijwerkingenpatroon agomelatine

Ons Franse zusterblad La Revue Prescrire heeft recent de bijwerkingen van het antidepressivum agomelatine (Valdoxan®) geëvalueerd.1 Zij deed dit op basis van gegevens van de fabrikant, het Franse nationale bijwerkingencentrum van november 2011, d ...

Lees artikel


Metronidazol en perifeer oedeem

Achtergrond. Metronidazol (merkloos, Flagyl®) is een antibacteriëel middel dat behoort tot de groep van de nitro-imidazoolderivaten en is onder meer geregistreerd voor de behandeling van parasitaire infecties, ernstige infecties veroorzaakt door ...

Lees artikel


www.manengezondheid.nl

Eli Lilly, een groot farmaceutisch bedrijf, volgt een opvallende strategie om klanten te bereiken. Via een STER-spot verwijst ze naar www.manengezondheid.nl. Daar informeert ze over benigne prostaathyperplasie (een aandoening die in het verleden ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde geheugenstoornissen

Een geheugenstoornis kan verschillende oorzaken hebben, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Geheugenstoornissen worden vaak toegeschreven aan het ouder worden. Bij zelfstandig wonende personen van 65 jaar en ouder varieert de pre ...

Lees artikel