Jaargang 2013 (47)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Restrictief geschenkenbeleid voor medische studenten en het voorschrijven van nieuwe psychofarmaca

Achtergrond. De relatie tussen contacten van vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie en medische studenten lijkt één van de determinanten van het latere voorschrijfbeleid van artsen. Artsenbezoekers proberen derhalve zo vroeg mogelijk ...

Lees artikel


Dubbele blokkering van het renine-angiotensine- aldosteronsysteem onderzocht op harde eindpunten en bijwerkingen

Achtergrond. Dubbele blokkering van het renine-angiotensine-aldosteron (RAAS)-systeem werd tot voor kort wel toegepast voor de behandeling van resistente vormen van hartfalen, hypertensie, diabetische nefropathie en proteïnurie. Van een dergelijk ...

Lees artikel


Aclidinium

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


www.strattera.nl

Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso en Ludwig van Beethoven waren beroemdheden met ’Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder’ (ADHD). Walt Disney en Leonardo da Vinci ook. Zo staan ruim dertig beroemdheden vermeld onder het kopje ’Beroemd ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van aspecifieke mictieklachten bij mannen

Aspecifieke mictieklachten, in de internationale literatuur ook wel ’lower urinary tract symptoms’ (LUTS) genoemd, komen frequent voor bij mannen en zijn gerelateerd aan de leeftijd. De klachten worden geduid als aspecifiek, omdat ze vaak niet do ...

Lees artikel