Jaargang 2013 (47)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Varenicline en onttrekkingsverschijnselen

Achtergrond.  Varenicline (Champix®) is sinds 2006 geregistreerd als hulpmiddel bij het stoppen met roken bij volwassenen. Varenicline bindt aan de nicotinerge α4β2-acetylcholinereceptoren. Het werkt als een partiële agonist, een stof die zowel e ...

Lees artikel


www.zoely.nl

Recent heeft geneesmiddelfabrikant MSD een nieuw oraal anticonceptivum op de markt gebracht. Het bestaat uit 17β-estradiol 1,5 mg en nomegestrol 2,5 mg (Zoely®) (Gebu 2012; 46: 105-106). Is er bewijs dat dit alternatief even betrouwbaar en veilig ...

Lees artikel


Risico op cardiovasculaire mortaliteit bij azitromycine

Achtergrond. Van azitromycine (merkloos, Zithromax®) wordt aangenomen dat het relatief vrij is van cardiotoxische effecten, terwijl andere macroliden, zoals erytromycine (merkloos, Erothrocine®) en claritromycine (merkloos, Klacid®) (Gebu 2002; 3 ...

Lees artikel


Visolievetzuren en cardiovasculaire incidenten

Achtergrond. Het gebruik van omega-3-vetzuren uit visolie ofwel visolievetzuren om het cardiovasculaire risico in het algemeen gunstig te beïnvloeden of het risico van hartritmestoornissen kort na een myocardinfarct te verminderen, is omstreden ( ...

Lees artikel


Elektronische nascholing en website

Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met een nieuwe activiteit in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), namelijk het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Publicatie Nr. 02 - 28 februari 2013 Jaargang 47 Rubriek Redactioneel Pagina's 26

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van orale candidiasis bij neonaten en zuigelingen

Orale candidiasis ofwel spruw is een infectie van het mondslijmvlies die in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door de gist Candida albicans.1-3 Een infectie komt frequent voor bij patiënten met afweerstoornissen,2 3 kan een bijwerking zijn van ...

Lees artikel


’Observer bias’: invloed op de uitkomsten van gerandomiseerd onderzoek

Achtergrond. Het gerandomiseerde onderzoek geldt als de meest valide onderzoeksmethode om de werkzaamheid en bijwerkingen van interventies in de gezondheidszorg te onderzoeken. De validiteit van dergelijk onderzoek kan echter worden bedreigd door ...

Lees artikel


Collagenase clostridium histolyticum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel