Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Verhoogde waarden levertransaminasen bij gebruik agomelatine

Artsen en apothekers hebben recent een brief ontvangen van de fabrikant van agomelatine (Valdoxan®), een middel dat is geregistreerd voor de behandeling van depressieve klachten. Aangegeven wordt dat er nieuwe gegevens zijn over bijwerkingen van ...

Lees artikel


Ondansetron en verlenging QT-interval

In Gebu 2012; 46: 3 is aangegeven dat de Food and Drug Administration (FDA) voor de serotonine-5-HT3-receptorantagonist ondansetron (merkloos, Zofran®) een waarschuwing heeft doen uitgaan over een verhoogd risico op hartritmestoornissen met verle ...

Lees artikel


’Reporting bias’: effect op meta-analysen van gerandomiseerd geneesmiddelenonderzoek

Achtergrond. Systematische literatuuroverzichten of meta-analysen van gerandomiseerde onderzoeken zijn van groot belang voor de gezondheidszorg en vooral ook voor het maken van richtlijnen. De resultaten kunnen echter zijn vertekend ofwel er kan ...

Lees artikel


Estradiol/nomegestrol

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Werkzaamheid en bijwerkingen van medicamenteuze behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen

Achtergrond. De standaardbehandeling van vrouwen met gecombineerde urge- en stress-urine-incontinentie omvat leefstijlveranderingen en bekkenbodemtraining gecombineerd met blaastraining. Voorts zijn diverse spasmolytica geregistreerd voor de beha ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van primair syndroom van Sjögren

Het syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuunaandoening gekenmerkt door klachten van droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) en een droge mond (xerostomie) gerelateerd aan een verminderde afscheiding van tranen en speeksel, het zoge ...

Lees artikel


Antipsychotica en borstvoeding

In Gebu 2011; 45: 37-43 is een overzicht gepubliceerd van de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van antipsychotica tijdens de zwangerschap. Vastgesteld werd dat methodologisch goed opgezette en uitgevoerde onderzoeken ontbraken, zodat ...

Lees artikel