Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Meta-analyse: mogelijkheden en beperkingen

  Meta-analysen trekken veel aandacht en het aantal gepubliceerde meta-analysen is in de afgelopen twee decennia sterk gegroeid. In de elektronische zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties PubMed levert een zoekactie naar meta-analysen ...

Lees artikel


Drotrecogine alfa uit de handel

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek naar de werkzaamheid van geactiveerd drotrecogine alfa (Xigris®) bij de behandeling van patiënten met septische shock.1 Drotrecogine alfa ...

Lees artikel


Statinen: herbezinning over werkzaamheid en bijwerkingen in verband met nieuwe diabetes mellitus

Achtergrond. Het New England Journal of Medicine (NEJM) wilde zich opnieuw bezinnen op het gebruik van statinen in verband met de verhoogde kans op het ontstaan van diabetes mellitus. In de rubriek 'Perspective' wordt hieraan een beschouwing gewi ...

Lees artikel


Continueren of staken van donepezil bij de ziekte van Alzheimer?*

Achtergrond. Er is een beperkte symptomatische werkzaamheid van cholinesteraseremmers aangetoond bij lichte tot matig-ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer gedurende één tot twee jaar. Het is onzeker wat men moet doen bij progressie naar ee ...

Lees artikel


Interferon β-1b (Betaferon®), multiple sclerose

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer na verl ...

Lees artikel


Medroxyprogesteroninjecties en atrofie en necrose op de injectieplaats

Achtergrond. Medroxyprogesteron is een progestageen dat onder meer wordt gebruikt voor hormonale anticonceptie. De injecties hebben een langdurige werking na intramusculaire (Depo-Provera®, Megestron®) of subcutane toediening (Sayana®). Depo-Prov ...

Lees artikel


www.nuvoryn.nl

'Een krachtige samenstelling, klinisch getest, bewezen werkzaam, tevredenheid gegarandeerd of u krijgt uw geld terug. Nuvoryn, de afslankpil die alle afslankfabels op de korrel neemt. ...' Zo begint een e-commercial op www.nuvoryn.nl. Nuvoryn: b ...

Lees artikel