Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Therapietrouw

  Therapietrouw is een begrip dat op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Thans ligt de nadruk bij therapietrouw op de mate waarin het gedrag van de patiënt overeenkomt met de afspraak tussen de patiënt en de behandelaar, ofwel ’adherence’ ...

Lees artikel


Het verlaten van gangbaar medisch handelen

Achtergrond. Het veranderen van de gangbare praktijk, ondanks dat daar wetenschappelijk gefundeerde argumenten voor zijn, is lastig. Er zijn genoeg voorbeelden van redelijk gefundeerde richtlijnen voor diagnostiek en behandeling die na beter onde ...

Lees artikel


Zakboek Verminderde nierfunctie

Achtergrond. Een verminderde nierfunctie kan een belangrijke oorzaak zijn voor problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Bij een verminderde nierfunctie is het wenselijk de dosering van sommige middelen te verlagen, de frequentie van toedieni ...

Lees artikel


Heeft behandeling van hypertensie bij mensen van tachtig jaar en ouder ook invloed op de totale sterfte? Een nieuwe meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken

Achtergrond. De resultaten van alle gerandomiseerde onderzoeken tonen dat de medicamenteuze behandeling van systolische hypertensie bij zeer oude patiënten CVA’s, hartfalen en cardiovasculaire incidenten kan helpen uitstellen. Over het effect van ...

Lees artikel


Overlijden door fingolimod?

Het immunosuppressivum fingolimod (Gilenya®) is in 2011 geregistreerd voor de behandeling van zeer actieve ’relapsing-remitting’ multiple sclerose. Het middel vermindert de aanvalsfrequentie, maar heeft geen invloed op de ziekteprogressie.1 Het b ...

Lees artikel


Openheid bij de European Medicines Agency

Openheid en transparantie zijn kernbegrippen die de European Medicines Agency (EMA) hoog in het vaandel heeft staan. Hoe het hier thans mee is gesteld, blijkt onder meer hieronder.1Het is voor artsen en richtlijnenmakers soms moeilijk de beste be ...

Lees artikel


Nieuwe orale anticoagulantia: niet vergoed, wel voorgeschreven

Achtergrond werkzaamheid en bijwerkingen. Sinds enkele jaren zijn nieuwe orale antistollingsmiddelen geregistreerd die de stolling tegengaan via directe remming van trombine (dabigatran (Pradaxa®) (Gebu 2008; 42: 120-121)) of door aan factor Xa t ...

Lees artikel