Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Interacties met kruidengeneesmiddelen*

  Uit kruiden bereide geneesmiddelen, in dit artikel kruidengeneesmiddelen ofwel fytotherapeutica genoemd, bevatten als werkzame bestanddelen uitsluitend bewerkte of onbewerkte (delen van) planten, plantenmaterialen of combinaties daarvan.1 He ...

Lees artikel


Neuraminidaseremmers bij influenza: geen bewijs voor werkzaamheid bij preventie complicaties of transmissie

Achtergrond. Neuraminidaseremmers (oseltamivir (Tamiflu®) en zanamivir (Relenza®)) zijn geregistreerd voor de behandeling van symptomen van infectie met influenzavirus A en B en voor de profylaxe van influenza na blootstelling aan een klinisch va ...

Lees artikel


Nachtelijke spierkrampen in de benen en medicatie

Achtergrond. Nachtelijke spierkrampen zijn pijnlijke, onwillekeurige krampen in de benen of voeten die tijdens langdurige rust voorkomen en vaak de slaap verstoren. Deze komen met een prevalentie van 37-50% vaak voor bij ouderen vanaf 65 jaar.1 V ...

Lees artikel


Toegang tot SIGNAL-publicaties

Op 7 februari 2012 heeft het Uppsala Monitoring Centre (UMC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een persbericht bekend gemaakt dat zij een deel van haar gegevens over bijwerkingen, de zogenoemde ’SIGNAL’-publicaties, toegankelijk voor h ...

Lees artikel


Metoclopramide bij kinderen en adolescenten

Recent heeft de fabrikant van metoclopramide (merkloos, Primperan®) aangegeven dat de registraties van haar product ingrijpend zijn gewijzigd.1 Alle metoclopramidebevattende producten zijn nu gecontraïndiceerd bij kinderen jonger dan één jaar. Or ...

Lees artikel


Amoxicilline voor acute rinosinusitis

 Achtergrond. Voor de behandeling van acute rinosinusitis zijn bij een normaal beloop volgens de NHG-Standaard ’Rhinosinusitis’ antibiotica niet geïndiceerd.1 In het buitenland en met name de Verenigde Staten gelden andere richtlijnen en daar wor ...

Lees artikel


Bijwerkingen van dabigatran

Dabigatran (Pradaxa®), een directe trombineremmer, is geregistreerd voor de primaire preventie van veneuze trombo-embolie bij volwassenen na electieve totale heup- of knievervangende operaties (Gebu 2008; 42: 120-121). De werking van dabigatran t ...

Lees artikel


Bevacizumab en blindheid

Het monoklonale antilichaam bevacizumab (Avastin®) is een angiogeneseremmer en wordt toegepast bij de behandeling van gemetastaseerde carcinomen van colon, rectum, mamma, ovarium, niercel en long (Gebu 2008; 42: 13-16). Off label wordt het middel ...

Lees artikel