Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Pioglitazon en blaascarcinoom

De fabrikant van het orale bloedglucoseverlagende middel pioglitazon® heeft in een brief aan artsen en apothekers aangegeven dat de productinformatie van pioglitazonbevattende geneesmiddelen (merkloos, Actos®, Competact®) is aangepast.1 Het gebru ...

Lees artikel


Latanoprost en reukstoornissen

Achtergrond. Tot november 2011 ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb zeven meldingen van reukstoornissen bij gebruik van latanoprostbevattende geneesmiddelen. In zes gevallen betrof het latanoprost als monoprepraraat (Xalatan®) en in ...

Lees artikel


Vitamine E verhoogt risico op prostaatkanker

Achtergrond. Voedingssupplementen worden onder meer gebruikt vanwege hun veronderstelde positieve gezondheidseffecten. In de recente jaaroverzichten van het Geneesmiddelenbulletin bleken deze verwachtingen in goed opgezet en uitgevoerd gerandomis ...

Lees artikel


Zoutbeperking is beter voor de nier dan dubbele blokkering van het RAAS-systeem

Achtergrond. Bij patiënten met chronische nieraandoeningen bewerkstelligt blokkering van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) met een ACE-remmer of een angiotensine II-receptorantagonist langdurig renale en cardiovasculaire beschermin ...

Lees artikel


Rupatadine (Rupafin®), symptomatische behandeling allergische rinitis en urticaria bij volwassenen en tieners

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Nieuwe aanvullende criteria voor de aannemelijkheid van subgroepanalysen

In subgroepanalysen van gerandomiseerd onderzoek of in meta-analysen daarvan wordt onderzocht of de effecten van een behandeling niet uniform zijn, maar verschillen tussen patiënten met verschillende karakteristieken. Subgroepanalysen worden vaak ...

Lees artikel


Marketing van rofecoxib kost fabrikant nog eens 1 miljard

Fabrikant Merck heeft eind 2011 $ 950 miljoen betaald aan het Amerikaanse Ministerie van Justitie om strafrechtelijke en civiele aanklachten van de overheid te voorkomen over de promotie en marketing van de cyclo-oxygenase (COX)-2-remmer rofecoxi ...

Lees artikel


De invloed van kleine geschenken van de farmaceutische industrie

Zijn kleine geschenken niet van belang óf onderhouden ze juist de vriendschap?1 De Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) zegt in artikel 12 dat het geven en ontvangen van geschenken is toegestaan, mit ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

  In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees ofwel gingivazwe ...

Lees artikel