Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Chemotherapie van gliomen

  In de afgelopen twee decennia is de plaats van chemotherapie bij de behandeling van gliale hersentumoren ofwel gliomen, veranderd. Dit vormt de aanleiding om een overzicht te geven van de huidige behandelopties van deze zeldzame aandoening1 ...

Lees artikel


Preventie van prostaatkanker met 5α-reductaseremmers

Achtergrond. Met het toenemende gebruik van prostaatspecifiek antigeen (PSA) als screeningsmethode is de incidentie van prostaatkanker gestegen. Onbewezen is of vroegdiagnostiek en eerdere behandeling ook heeft geleid tot langere overleving. De s ...

Lees artikel


Apixaban

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Staken onderzoek met aliskiren

Aliskiren (Rasilez®) is een selectieve remmer van het enzym renine, waardoor de omzetting van angiotensinogeen naar angiotensine I wordt voorkomen en de serumconcentraties van angiotensine I en II afnemen, hetgeen de bloeddruk doet afnemen. Het m ...

Lees artikel


Norfloxacine en hypoglykemie

Achtergrond. Norfloxacine (merkloos) is een antibioticum uit de fluorchinolongroep en geregistreerd voor de behandeling van urineweginfecties.1-5 De European Medicines Agency (EMA) heeft in 2008 geadviseerd het middel niet voor te schrijven bij g ...

Lees artikel