Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Recent is een nieuwe richtlijn ’Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ van de beroepsorganisaties van artsen en apothekers verschenen.1 In de richtlijn wordt een in de praktijk toepasbare, effectieve en veilige uitvoering van euthanasie of ...

Lees artikel


Nicotinezuur/laropiprant

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Handelsvergunning alemtuzumab ingetrokken door fabrikant

Op 14 augustus 2012 verscheen een persbericht van de European Medicines Agency (EMA) dat Genzyme Europe B.V. vanuit commerciële overwegingen de handelsvergunning voor het monoklonale antilichaam alemtuzumab (MabCampath®) vrijwillig heeft ingetrok ...

Lees artikel


Nieuwe antistollingsmiddelen: een gedoseerde introductie

Achtergrond. Op 4 oktober 2011 werd door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aan de Gezondheidsraad advies gevraagd over de nieuwe orale antistollingsmiddelen (apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®) en rivaroxaban (Xarelto® ...

Lees artikel


Dutasteride en testiculaire pijn

Achtergrond. Dutasteride (Avodart®) is een remmer van het enzym 5-α-reductase die wordt toegepast bij matige tot ernstige klachten toegeschreven aan prostaathyperplasie. Door remming van 5-α-reductase wordt de aanmaak van dihydrotestosteron gerem ...

Lees artikel


Tamsulosine en visusstoornissen

Achtergrond. Tamsulosine (merkloos, Omnic®) is sinds 11 april 1995 verkrijgbaar op de Nederlandse markt en is geregistreerd voor de behandeling van lagere urinewegsymptomen ofwel klachten toegeschreven aan benigne prostaathyperplasie.1 Tamsulosin ...

Lees artikel


www.rupafin.nl

’Slecht nieuws voor allergenen’ meldt de website www.rupafin.nl. Wat is er aan de hand? Waarschijnlijk gaat het hierom: het nieuwe tweedegeneratie-antihistaminicum rupatadine (Rupafin®) dwarsboomt allergenen. Het verlicht symptomen bij zowel alle ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten

In Gebu 1996; 30: 16-20 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van ’Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD). Toen vormde gedragstherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling ...

Lees artikel