Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Klinische onderzoeken in de oncologie

Achtergrond. De kosten voor de zorg van patiënten met kanker stijgen sterk, maar het is niet duidelijk wat de waarde is van de geleverde zorg voor die patiënten. Hiervoor zijn diverse factoren verantwoordelijk, zoals het gebrek aan vergelijkend o ...

Lees artikel


Fingolimod

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


(Es)omeprazol en vitamine B12-deficiëntie

Achtergrond. Omeprazol (merkloos, Losec®, Omolin®) en esomeprazol (merkloos, Nexium®) zijn protonpompremmers die onder meer zijn geregistreerd voor de behandeling en preventie van peptische ulcera en voor de behandeling van gastro-oesofageale ref ...

Lees artikel


Beoordeling nieuwe oncologische middelen

Achtergrond. De beschikbaarheid van steeds weer en meer nieuwe oncologische middelen en het groeiende aantal patiënten met kanker versterken de noodzaak om, in het belang van de patiënt, de klinische waarde van deze dikwijls dure middelen kritisc ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen in de tandheelkunde

Het is ruim tien jaar geleden dat in het Geneesmiddelenbulletin voor het laatst aandacht is besteed aan de behandeling van aandoeningen van de mond, het gebit en de kaak (Gebu 2001; 35: 119-126). Dit noopt tot een overzicht van de huidige stand v ...

Lees artikel