Jaargang 2012 (46)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Terugblik op het artikel over influenzavaccinatie in het Geneesmiddelenbulletin

Het artikel over de werkzaamheid van influenzavaccinatie in het recente oktobernummer (Gebu 2011; 45: 109-117) heeft aanleiding gegeven tot veel artikelen, ingezonden brieven, interviews en reacties in de media. Op het redactiebureau van het Gene ...

Lees artikel


Wat heeft 2011 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2011 besproken, voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het Gen ...

Lees artikel