Jaargang 2011 (45)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Inhalatie-anticholinergica en acute urineretentie

Achtergrond. Inhalatie-anticholinergica worden frequent voorgeschreven voor onder meer chronisch obstructieve longziekte (COPD). Zij blokkeren lokale muscarinereceptoren hetgeen leidt tot relaxatie van de gladde spieren in de luchtwegen en tot ve ...

Lees artikel


Doorhaling registratie celecoxib voor familiaire adenomateuze polypose

De selectieve COX-2-remmer celecoxib is als Celebrex® geregistreerd voor de symptomatische behandeling van artrose, reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica.1 Tevens was het middel geregistreerd als Onsenal® voor de reductie van het aanta ...

Lees artikel


De werking van β-blokkers bij COPD

Achtergrond. Behandeling met β-blokkers vermindert de sterfte bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Artsen hebben de neiging om β-blokkers te vermijden bij patiënten die tevens een obstructieve longziekte hebben. Men vreest acute bronc ...

Lees artikel


Aripiprazol voor onderhoudsbehandeling bipolaire stoornis: onderzoeksfouten, verkeerde conclusies en belangenverstrengeling

Achtergrond. Aripiprazol (Abilify®), een atypisch antipsychoticum, is onder meer geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen en jongeren van 15 jaar en ouder (Gebu 2005; 39: 85-87).1 Tevens is het geregistreerd voor de beha ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

In Gebu 1987; 21: 17-22 is voor de laatste keer aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van angina pectoris. Sindsdien zijn nieuwe geneesmiddelen in de handel gebracht en zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd. Een nieuw overzicht is ...

Lees artikel