Jaargang 2011 (45)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Fluorchinolonen en stomatitis

Achtergrond. Fluorchinolonen zijn antimicrobiële middelen die zijn geregistreerd voor de behandeling van onder meer infecties van het urogenitaalstelsel, de lagere luchtwegen en het maagdarmstelsel.1 2Het werkingsmechanisme van fluorchinolonen is ...

Lees artikel


Werken B-vitaminen en omega-3-vetzuren gunstig bij cardiovasculaire aandoeningen?

Achtergrond. Observationeel onderzoek wees op een omgekeerde relatie tussen het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen en de opname, respectievelijk de plasmaconcentraties van zowel B-vitaminen (foliumzuur en vitamine B6 (pyridoxine)) als va ...

Lees artikel


Prenatale blootstelling aan valproïnezuur en taalvaardigheid

Achtergrond. Intra-uteriene blootstelling aan bepaalde anti-epileptica gaat gepaard met een verhoogd risico op ernstige aangeboren afwijkingen en is, vooral bij valproïnezuur (merkloos, Depakine®, Orfiril®, Propymal®), geassocieerd met verminderd ...

Lees artikel


Ernstige overgevoeligheidsreacties bij gebruik van prasugrel

Prasugrel (Efient®) is in combinatie met acetylsalicylzuur (merkloos, Aspirine®) geregistreerd voor de preventie van atherotrombotische complicaties bij patiënten met een acuut coronair syndroom die primaire of uitgestelde percutane coronaire int ...

Lees artikel


Dermatica op Recept

Na de vorige uitgave in 2006 verscheen onlangs de vierde herziene druk van het zakboek ’Dermatica op Recept’.1 Dit naslagwerk van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is tot stand gekomen in samenwerking me ...

Lees artikel


Denosumab

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Handelsvergunning pioglitazon geschorst in Frankrijk

De Franse registratieautoriteit ’Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé’ (Afssaps) heeft de handelsvergunning van geneesmiddelen met het orale bloedglucoseverlagende middel pioglitazon (Actos®, Competact®) geschorst.1 Dit be ...

Lees artikel


Staken en onderbreken van chronische medicatie

In de praktijk doet zich nogal eens de vraag voor of het verantwoord is om geneesmiddelen die chronisch worden gebruikt, hier aangeduid als chronische medicatie, te staken. Er kunnen verschillende redenen zijn om chronische medicatie te staken (z ...

Lees artikel