Jaargang 2011 (45)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Bisfosfonaten en het risico op oesofaguscarcinoom: drie onderzoeken met verschillende conclusies op basis van eenzelfde gegevensbestand

Achtergrond. Sinds de introductie van het bisfosfonaat alendroninezuur (Fosamax®) in de Verenigde Staten (VS) in 1995 zijn er meerdere gegevens gepubliceerd over het optreden van carcinomen in de distale oesofagus. Oesofagitis wordt geassocieerd ...

Lees artikel


Preventieve behandeling van migraine

Achtergrond. Circa een derde van alle patiënten met migraine in de Verenigde Staten (VS) heeft drie of meer aanvallen per maand. Deze patiënten komen in de VS naast een aanvalsbehandeling in aanmerking voor een behandeling gericht op preventie va ...

Lees artikel


Eplerenon bij patiënten met systolisch hartfalen en lichte symptomen

Achtergrond. Er zijn nog vijf geneesmiddel(groep)en bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen beschikbaar die voor 1960 op de markt zijn gekomen, namelijk digoxine (Lanoxin®), cumarinederivaten (acenocoumarol, fenprocoumon), acetylsali ...

Lees artikel


Het effect van langdurig dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur op sterfte door kanker

Achtergrond. Anders dan bij de behandeling van kanker met chemotherapie, is er weinig vooruitgang bij de medicamenteuze preventie van deze aandoening. Wel zijn er aanwijzingen, vooral uit proefdieronderzoek en observationeel onderzoek, dat acetyl ...

Lees artikel


Antipsychotica tijdens de zwangerschap

Bij een zwangere vrouw of een vrouw met een kinderwens die medicatie moet gebruiken, zal de behandelaar in samenspraak met de patiënt keuzen moeten maken op grond van beperkte wetenschappelijke informatie. Het risico van een onbehandelde aandoeni ...

Lees artikel