Jaargang 2011 (45)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Isoflavonen niet werkzaam bij postmenopauzaal botverlies en overgangsklachten

Achtergrond. Hormonale suppletietherapie (HST) voor de behandeling van overgangsklachten en preventie van onder meer postmenopauzaal botverlies gaat gepaard met verhoogde risico’s op cardiovasculaire en maligne aandoeningen. Het gebruik ervan wor ...

Lees artikel


ACE-remmers en flushing

Achtergrond. ’Angiotensine-converting-enzyme’ (ACE)-remmers worden toegepast bij hartfalen en hypertensie. Daarnaast worden ze gebruikt voor de behandeling van asymptomatische linkerventrikeldysfunctie en diverse nieraandoeningen, zoals een licht ...

Lees artikel


Naranjoscore: beoordeling oorzakelijk verband bijwerkingen

Als het vermoeden bestaat dat een geneesmiddel een bijwerking heeft veroorzaakt, zal men een indruk willen hebben van de waarschijnlijkheid dat het daadwerkelijk een bijwerking betreft. Hiervoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de zog ...

Lees artikel


Systemische behandeling van psoriasis vulgaris

In Gebu 2011; 45: 73-80 is de lokale behandeling van psoriasis vulgaris bij volwassenen besproken. In dit artikel komt de systemische behandeling aan de orde. De epidemiologie, de pathofysiologie, het klinische beeld en de diagnose blijven hier b ...

Lees artikel


Roflumilast

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel