Jaargang 2010 (44)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Medicatiefouten en onjuist gebruik Exelonpleisters

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geeft aan dat er meldingen zijn gedaan van overdosering van rivastigminebevattende pleisters (Exelon®) als gevolg van medicatiefouten en onjuist gebruik. Deze pleisters worden toegepast bij de sympto ...

Lees artikel


Herbeoordeling oxycodon/naloxon (Targinact®)

Op 22 februari 2010 heeft de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) naar aanleiding van een verzoek van de minister van VWS een herbeoordeling gepubliceerd over de vraag of het middel oxycodon/naloxon (Ta ...

Lees artikel


Palliatieve behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom

  Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In 2007 werd bij 12.843 vrouwen en 87 mannen mammacarcinoom vastgesteld. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn gedurende de afgelopen decennia verbeterd. Rond 1970 sti ...

Lees artikel


Nieuwe website Geneesmiddelenbulletin

  Geachte lezer, Het redactiebureau en de redactiecommissie zijn verheugd u de nieuwe website van het Geneesmiddelenbulletin te kunnen presenteren. Vanaf heden zal de inhoud vanaf het laatste nummer tot en met 1996 geleidelijk worden opgenomen ...

Lees artikel


Anti-epileptica en het risico op suïcide, suïcidepoging en gewelddadige dood

Achtergrond. Op grond van een meta-analyse, waarin van anti-epileptica een tweemaal verhoogd risico (0,43 vs. 0,22% bij placebo) op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag werd gevonden, heeft de Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Ad ...

Lees artikel


Geen werkzaamheid vitamine C en E bij preventie complicaties van zwangerschapshypertensie

Achtergrond. ‘Oxidatieve stress’ wordt verondersteld één van de mechanismen te zijn die verantwoordelijk is voor het klinisch manifest worden van pre-eclampsie. De slechte perfusie van de placenta bij deze aandoening zou aanleiding zijn tot de pr ...

Lees artikel