Jaargang 2010 (44)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Gabapentine bij pijn: nieuw bewijs uit achtergehouden onderzoek

Ons Canadese zusterblad Therapeutics Initiative heeft een herevaluatie verricht van het gebruik van gabapentine voor de indicatie pijn. [1] Hieronder volgt een ingekorte versie en bewerking van dit artikel. Gabapentine (Neurontin®) is in 1993 in ...

Lees artikel


Yaz: de pil waar je mee doorgaat

In Gebu 2008; 42:108-109 is over de reclamecampagne van het orale anticonceptivum met ethinylestradiol/drospirenon (Yaz®) het volgende geconcludeerd: ‘Een stevige promotiecampagne voor Yaz® moet waarschijnlijk het gebrek aan solide en onafhankeli ...

Lees artikel


Valpreventie met vitamine D-suppletie: een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken

Achtergrond. Vitamine D bestaat uit een groep chemisch verwante stoffen die alle een steroïdskelet hebben. Vitamine D1 is een combinatie van D-vitaminen. Daarnaast worden onderscheiden vitamine D2 (ergocalciferol) en vitamine D3 (colecalciferol), ...

Lees artikel


Effect van beperking zoutinname op cardiovasculaire aandoeningen

Achtergrond. Het zoutgebruik met de voeding in de Verenigde Staten (VS) is hoog. Daar wordt geadviseerd minder dan 5,8 gram zout (2,3 g natrium) per dag in te nemen. Desondanks bedroeg het gemiddelde dagelijkse zoutgebruik in de VS in de jaren 20 ...

Lees artikel


Doxycycline (Efracea®), behandeling rosacea

Efracea® (Galderma) capsule 40 mg met gereguleerde afgifte behandeling rosacea Doxycycline 40 mg (Efracea®) met gereguleerde afgifte (mga) is geregistreerd voor de ‘vermindering van papulo-pustulaire laesies bij volwassen patiënten met faciale r ...

Lees artikel


Vijf stoppen-met-rokenprogramma’s vergeleken

Achtergrond. De werkzaamheid van verschillende middelen in vergelijking met placebo bij het stoppen met roken is uitvoerig klinisch onderzocht. Het is echter niet bekend hoe effectief deze middelen zijn in de eerste lijn, de uitgelezen plaats voo ...

Lees artikel


Estriol en griepachtige verschijnselen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving tot medio maart 2010 18 meldingen van griepachtige verschijnselen bij vaginale toediening van estriol (Synapause® crème of ovule). Estriol is sinds 1982 in Nederland in de handel. Het middel wordt ...

Lees artikel


Statinen en het risico op diabetes mellitus: een meta-analyse

Achtergrond. Statinen hebben een plaats bij de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire incidenten. Als meest voorkomende bijwerkingen ziet men spierpijn en (omkeerbare) stijging van serumtransaminasen. Rabdomyolyse ofwel afbraak van ...

Lees artikel


Selectieve serotonine-heropnameremmers en hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus

Achtergrond. Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) zijn onder meer geregistreerd voor de behandeling van depressieve stoornissen en angststoornissen. Tussen april 1995 en februari 2010 ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb t ...

Lees artikel


Pilwaarderingen nieuwe geneesmiddelen

  Tien jaar geleden is, in navolging van enkele zusterbladen van de ‘International Society of Drug Bulletins’ (ISDB), de ‘pilwaardering’ voor nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd (Gebu 2000; 34: 111). De pilwaardering werd weergegeven in de vo ...

Lees artikel