Jaargang 2010 (44)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Incretinen, aanknopingspunten voor de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus is een veel voorkomende aandoening die de levensverwachting verkort en het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.1 2 Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gez ...

Lees artikel


Tamoxifen en hirsutisme

Achtergrond. Tamoxifen (merkloos, Nolvadex®) is een selectieve oestrogeenreceptormodulator (SERM) die zowel antagonistische als agonistische oestrogeeneffecten heeft op verschillende weefsels. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van h ...

Lees artikel


‘Direct-to-consumer-advertising’: Europeanen verdienen beter

In een persbericht dat is ondertekend door 29 organisaties, waaronder de International Society of Drug Bulletins (ISDB), wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de voorgestelde wijzigingen in richtlijn en verordening die informatie over geneesmiddel ...

Lees artikel


Sponsoring door de farmaceutische industrie en de opleiding tot medisch specialist

Achtergrond. Interactie tussen artsen in opleiding tot medisch specialist en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie leidt tot beïnvloeding van de houding en het gedrag van deze artsen. Zo kan het voorschrijfgedrag veranderen op een wi ...

Lees artikel


Sofisten, ‘spindoctors’ en de crisis in de academische geneeskunde

‘Ghostwriting’ in medische tijdschriften is een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan het geloofwaardigheidsprobleem van de academische geneeskunde. Recent verscheen hierover een interessante bijdrage vanuit het vakgebied van de filosofie ...

Lees artikel


Statine combineren met ezetimib óf met nicotinezuur bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten?

Achtergrond. Behandeling met statinen geeft een afname van verhoogde LDL-cholesterolwaarden en leidt tot klinisch relevante vermindering van het relatieve risico op cardiovasculaire incidenten. Veel patiënten houden echter een verhoogd risico omd ...

Lees artikel


Rotigotine

Neupro® (UCB)Pleister voor transdermaal gebruik 2, 4, 6 en 8 mg/24 uur,monotherapie beginstadium ziekte van Parkinson, combinatietherapie met levodopa Rotigotine is geregistreerd als ‘monotherapie (d.w.z. zonder levodopa) voor de behandeling v ...

Lees artikel