Jaargang 2010 (44)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


50 jaar diuretica bij de behandeling van hypertensie

50 jaar geleden werd het eerste thiazidediureticum op de markt gebracht. Ter gelegenheid daarvan werd in de Archives of Internal Medicine een overzichtsartikel gepubliceerd.1 Na ruim 50 jaar vormen thiazidediuretica nog steeds de hoeksteen van de ...

Lees artikel


Vergelijkende informatie over nieuwe geneesmiddelen

Achtergrond en vraagstelling. Op de omslag van het proefschrift van apotheker Johan van Luijn is een boer bezig met een span ossen een weerbarstig stoppelveld open te leggen. Een betekenisvol beeld voor de zware inspanning die het kost om de nood ...

Lees artikel


Antidepressiva: werkzaamheid en ernst van de depressie

Achtergrond. De werkzaamheid van antidepressiva bij de behandeling van depressieve stoornis is gering, maar neemt toe met de ernst van de depressie (Gebu 2008; 42: 45-46). Dit werd geconcludeerd in twee meta-analysen van onderzoeken waarin een re ...

Lees artikel


Agomelatine

Valdoxan® (Servier) tablet 25 mgbehandeling depressieve episoden Agomelatine (Valdoxan®) is geregistreerd ‘voor de behandeling van depressieve episoden bij volwassenen’.1 Werkingsmechanisme. Agomelatine is een melatonine-agonist voor de melatonin ...

Lees artikel


www.medicalfacts.nl

Op de website www.medicalfacts.nl is recent een bericht geplaatst over agomelatine (Valdoxan®) als nieuwe behandeloptie voor artsen en patiënten met depressieve stoornissen. [1] ‘Het middel is innovatief, effectief in vergelijking met selectieve ...

Lees artikel


Overlijden aan mammacarcinoom door interactie SSRI’s en tamoxifen

Achtergrond. Tamoxifen is een selectieve oestrogeenreceptormodulator die wordt gebruik bij de behandeling van mammacarcinoom. Het middel vermindert het risico op recidieven met circa 50%. Tamoxifen is een ‘prodrug’ die in het lichaam door CYP2D6 ...

Lees artikel


Correctie 2009; 43: 118

In Gebu 2009; 43: 118 dient in de rechterkolom regel 15 van de tweede alinea te worden toegevoegd: ’Voor sommige, met name rokende, mannen zou…’. In Gebu 2010; 44: 2 dient in de rechterkolom regel 5-9 van de tweede alinea te worden vervangen door ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde fotodermatosen

Blootstelling van de huid aan zonlicht heeft positieve invloeden op onder meer de vitamine D-synthese, maar kan ook leiden tot huidkanker, actinische keratosen en andere nadelige effecten.1 2 Blootstelling aan ultraviolette straling leidt tot ...

Lees artikel