Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Melatonine (Circadin®), primaire insomnia bij patiënten van 55 jaar en ouder

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Geneesmiddeleninformatie

Onlangs is de achtste druk van dit leerboek verschenen. Vanaf deze druk is in dit helder geschreven werk de generieke naam van het middel als ingang gebruikt en worden in een beknopte introductie verscheidene kanten van het op de markt brengen va ...

Lees artikel


Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelrichtlijnen

Achtergrond. De cardiovasculaire behandelrichtlijnen van de American College of Cardiology (ACC) en de American Heart Association (AHA) zijn belangrijke documenten in de cardiologische praktijk, waaraan ook de kwaliteit van zorg wordt afgemeten. ...

Lees artikel


www.remedica.nl

Het is de farmaceutische industrie niet toegestaan zich met reclame voor een specifiek middel rechtstreeks tot de patiënt te richten. Althans op dit moment niet, wellicht wordt de Europese regelgeving op dit punt binnenkort aangepast (Gebu 2009; ...

Lees artikel


Seleniumsulfide (Selsun®) en huidirritatie

Achtergrond. Seleniumsulfide (Selsun®) is een suspensie voor lokaal gebruik die sinds 1977 in Nederland is geregistreerd. Seleniumsulfide is als suspensie en als shampoo in de handel. Het middel is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling v ...

Lees artikel


Onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin

3. Ik lees het Geneesmiddelenbulletin.  altijd 60,4% vaak  33,8% soms  5,6% nooit    0,2%     4. Het Geneesmiddelenbulletin beoordeelt onafhankelijk en kritisch informatie o ...

Lees artikel