Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cardiovasculaire eindpunten in onderzoeken met orale bloedsuikerverlagende medicatie

Achtergrond. Dankzij de wereldwijde 'epidemie' van diabetes mellitus type 2 zijn de laatste jaren meerdere nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes mellitus ter beschikking gekomen. In de VS zijn zes nieuwe klassen bloedsuikerverlag ...

Lees artikel


Maternale bijwerkingen van weeënremmers bij ernstige dreigende vroeggeboorte: een cohortonderzoek

Achtergrond. Weeënremmers worden gebruikt om dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapsduur <34 weken hoogstens 48 uur uit te stellen. dat uitstel kan van nut zijn voor toediening corticostero?den ter bevordering de foetale longrijping en>1 2  ...

Lees artikel


Handelsvergunning efalizumab (Raptiva®) geschorst

De European Medicines Agency (EMEA) heeft op 19 februari 2009 bekendgemaakt dat het aan de Europese Commissie (EC) heeft geadviseerd de handelsvergunning voor het monoklonale antilichaam efalizumab (Raptiva®), dat is geregistreerd voor de behande ...

Lees artikel


ACE-remmer: combineren met een thiazidediureticum of met een calciumantagonist bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico?

Achtergrond. Volgens huidig inzicht in de behandeling van hypertensie is de bereikte bloeddrukdaling belangrijker voor de preventie van cardiovasculaire incidenten dan de wijze waarop deze bloeddrukdaling wordt bereikt. Voor de benodigde bloeddru ...

Lees artikel


Vildagliptine (Galvus®), behandeling diabetes mellitus

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Blijvende bron van zorg: belangenverstrengeling

In een opmerkelijk redactioneel commentaar is de redactie van het American Journal of Psychiatry ingegaan op de betekenis van belangenverstrengeling tussen artsen en de farmaceutische industrie.1 In de voorafgaande maanden waren diverse voorbeeld ...

Lees artikel


Omeprazol en erectiele dysfunctie

Omeprazol (merkloos, Losec®, Losec MUPS®) is een protonpompremmer die vooral wordt toegepast bij de behandeling van benigne ulcus ventriculi, ulcus duodeni en refluxoesofagitis. Bovendien kan omeprazol preventief worden gebruikt bij behandeling m ...

Lees artikel