Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Richtlijnen depressie bij jeugdigen

Op 11 september 2008 is door de stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling GGZ een conceptrichtlijn uitgebracht over de behandeling van depressie bij jeugdigen van 6-18 jaar.1 Naast hoofdstukken over het klinische beeld, screening, psych ...

Lees artikel


Inhalatiecorticosteroïden bij stabiele COPD; systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse van sterfte en bijwerkingen

Achtergrond. Van geen enkele farmacotherapie of andere interventie behalve stoppen met roken en zuurstofsuppletie is enig gunstig effect bewezen op het risico met betrekking op sterfte van patiënten met 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' (CO ...

Lees artikel


Atypische versus klassieke antipsychotica bij schizofrenie: een meta-analyse

Achtergrond. Het is niet duidelijk of atypische antipsychotica een grotere werkzaamheid hebben dan klassieke antipsychotica. Geclaimd wordt dat de atypische middelen op een breed spectrum werkzaam zijn en met name de negatieve symptomen verbeter ...

Lees artikel


Behandeling van gastro-oesofageale reflux en dyspepsie

Met de komst van de maagzuurremmers in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kwam een behandeling voor ulcus pepticum en refluxoesofagitis beschikbaar die zeer werkzaam is en over het algemeen goed wordt verdragen.1 2 Voordien bestond de behande ...

In het kort Lees artikel


www.maagzuur.nl

Er komen steeds meer websites waarin de farmaceutische industrie zich rechtstreeks met 'gezondheidsvoorlichting' tot de pati├źnt wendt. Deze voorlichting betreft vaak eenvoudige aandoeningen of alledaagse klachten. Het uiteindelijke doel van deze ...

Lees artikel