Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Isotretinoïne en psychiatrische aandoeningen

Ons Franse zusterblad La Revue Prescrire heeft recent bericht over psychiatrische aandoeningen en het gebruik van isotretinoïne (Roaccutane®).1 Isotretinoïne is een stereo-isomeer van tretinoïne en wordt toegepast bij de behandeling van acne. Het ...

Lees artikel


Is een angiotensine II-antagonist een goed alternatief bij de secundaire preventie van cardiovasculaire incidenten, als ACE-remmers niet worden verdragen? (TRANSCEND)

    Achtergrond. Het recent gepubliceerde ONTARGET-onderzoek heeft aangetoond dat de angiotensine II-antagonist telmisartan (Kinzalmono®, Micardis®) gelijkwaardig is aan de ACE-remmer ramipril bij de preventie van cardiovasculaire incidenten bi ...

Lees artikel


Benzodiazepinen en verkeersveiligheid

Achtergrond. Tussen de vermelding op het doosje 'Dit medicijn kan de rijvaardigheid beïnvloeden' en erdoor veroorzaakte verkeersongelukken bevindt zich een breed en onduidelijk niemandsland. Over de nadelige effecten van alcohol op de rijvaardigh ...

Lees artikel


Methylnaltrexon (Relistor®), behandeling opioïdegeïnduceerde obstipatie

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicat ...

Lees artikel


Hartaanval door calcium?

Achtergrond. 'Hartaanval door calcium', de titel van een referaat in Medisch Contact, heeft onrust veroorzaakt bij artsen, apothekers en patiënten.1 Het betrof hier een nadere subanalyse van een in het British Medical Journal gepubliceerd gerando ...

Lees artikel


IJzerpreparaten bij ijzergebreksanemie

  IJzergebrek kan het gevolg zijn van verlies, verstoorde opname of aanbod van ijzer, en van een vergrote behoefte aan ijzer. IJzerverlies treedt op door bloedingen uit het maag-darmkanaal, bij bevalling en menstruatie, en in ontwikkelingsland ...

Lees artikel