Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cardiovasculair risico van NSAID’s na ernstige coronaire hartziekten

Achtergrond. Van de COX-2-selectieve NSAID’s is in gerandomiseerd onderzoek gevonden dat ze het risico op ernstige cardiovasculaire aandoeningen (dosis- en tijdsafhankelijk) verhogen (Gebu 2005; 39: 121-129). Van de klassieke NSAID’s zijn hierove ...

Lees artikel


Primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen met statinen

Achtergrond. Statinen hebben na een doorgemaakte cardiovasculaire aandoening een preventieve werking ten aanzien van recidieven. Hun werkzaamheid bij de primaire preventie is minder duidelijk, omdat de uitkomsten van onderzoeken sterk afhankelijk ...

Lees artikel


Oxycodon/naloxon

Targinact® (Mundipharma B.v.) tablet met verlengde afgifte met oxycodon/naloxon 10/5 mg en 20/10 mg behandeling van ernstige pijn Het combinatiepreparaat oxycodon/naloxon (Targinact®) is geregistreerd voor ‘ernstige pijn die alleen met opioïde a ...

Lees artikel


Angiotensineremming en preventie van diabetische nefropathie en retinopathie

Achtergrond. Diabetische nefropathie is in vrijwel de hele wereld een toenemend probleem. In veel gebieden is het de belangrijkste oorzaak van terminale nierinsufficiëntie met een hoge sterfte. Voor vroegdiagnostiek gebruikt men de eiwituitscheid ...

Lees artikel


Professionele medische organisaties en de omgang met de industrie

Het is bekend dat de farmaceutische industrie (indirecte) invloed heeft op de ontwikkeling van behandelrichtlijnen wat betreft geneesmiddelen (Gebu 2007; 41: 104). De oorzaak ligt in de vaak aanwezige sponsorrelatie van personen of belangenvereni ...

Lees artikel


Huidreacties bij orale ijzerzouten

Orale ijzerzouten zijn geïndiceerd voor de behandeling van ferriprieve anemie. Als belangrijkste dosisafhankelijke bijwerkingen worden maag-darmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn, obstipatie en diarree, genoemd (Gebu 2009; 43: 13-18).1 Bij i ...

Lees artikel


www.ikkanstoppen.nl

‘JE KÁN HET! Stoppen met roken: dat lukt jou ook! Als je het écht wilt, dan slaag je zeker. Vooral als je samen stopt, tegelijk met je partner of een vriend(in). Ook de steun van familie, vrienden of collega's maakt het makkelijker om door te zet ...

Lees artikel