Jaargang 2008 (42)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Fatale neuropsychiatrische bijwerkingen oseltamivir

Oseltamivir is geregistreerd voor de behandeling van influenza bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar en voor de preventie van influenza na blootstelling aan een klinisch vastgesteld geval bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van één ja ...

Lees artikel


Acneïforme dermatitis bij gebruik van vitamine B12

Hydroxocobalamine-injecties en cyanocobalamine (in een multivitaminepreparaat) worden gebruikt bij de profylaxe en behandeling van een vitamine B12-deficiëntie. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft elf meldingen ontvangen van acne of a ...

Lees artikel


Nieuwe gegevens over bijwerkingen sitagliptine

Over sitagliptine, een oraal bloedglucoseverlagend middel, is in Gebu 2007; 41: 117-119 gesteld dat er onvoldoende gegevens zijn over de werkzaamheid op harde eindpunten en bijwerkingen op de lange termijn. Over de bijwerkingen zijn de afgelopen ...

Lees artikel


Rapportage van mortaliteit in onderzoeken met rofecoxib

Sponsors hebben er belang bij dat hun producten in de marketing zo goed mogelijk naar voren komen. Selectieve rapportage van resultaten van klinische onderzoeken kan er echter toe leiden dat de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van een midd ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Astma bij kinderen'

In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Astma bij kinderen' wordt de diagnostiek en het beleid beschreven bij (het vermoeden van) astma bij kinderen tot 16 jaar, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de groep kinderen tot zes jaar en van ...

Lees artikel


Bortezomib (Velcade®), behandeling recidiverend en refractair multipel myeloom

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Lenalidomide (Revlimid®), behandeling recidiverend en refractair multipel myeloom

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Aliskiren (Rasilez®), behandeling essentiële hypertensie

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel