Jaargang 2008 (42)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Incontinentie voor urine'

In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Incontinentie voor urine' wordt de diagnostiek en behandeling beschreven van volwassen vrouwen en mannen met klachten van onwillekeurig urineverlies.1 Achtergrond. Urineverlies tijdens drukverhogende ...

Lees artikel


Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding'

Recent is de eerste herziening van de Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding' verschenen.1 De richtlijn is gebaseerd op de pijnladder van de World Health Organization (WHO) (zie tabel). De wijze van pijnbestrijding is afhankelijk van de ...

Lees artikel


Integratie van farmacologie- en farmacotherapieonderwijs

Achtergrond. Het gebruik van geneesmiddelen is de laatste jaren sterk toegenomen tot circa 5,9 recepten per Nederlander in 2006. Fouten in de gezondheidszorg komen voor een groot gedeelte op rekening van geneesmiddelengebruik, door verkeerd voors ...

Lees artikel


Publicatiepercentage van aanvragen bij een medisch-ethische toetsingscommissie voor klinisch geneesmiddelenonderzoek

Achtergrond. Niet alle klinische onderzoeken worden gepubliceerd en omdat dit met name geldt voor onderzoeken met een negatieve uitkomst, geeft de literatuur een te positief beeld van de werkzaamheid van geneesmiddelen. Onderzoekers wilden weten ...

Lees artikel


Colesevelam (Cholestagel®), behandeling primaire hypercholesterolemie

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Antipsychotica bij aan dementie gerelateerde psychose

De Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft medio juni 2008 een waarschuwing verstuurd over toename van mortaliteit bij 'off-label'-gebruik van antipsychotica door ouderen met een aan dementie gerelateerde psycho ...

Lees artikel


Waarschuwingen voor gebruik epoëtine bevattende geneesmiddelen bij kankerpatiënten

Bij kankerpatiënten met een redelijk lange levensverwachting, weegt het voordeel van epoëtinegebruik niet op tegen het hogere risico op tumorprogressie met als gevolg een kortere levensverwachting. Daarom kunnen deze patiënten beter worden behand ...

Lees artikel


Nieuwe gegevens over bijwerkingen van varenicline

Naast de al eerder beschreven mogelijke bijwerkingen van varenicline, zoals suïcidale gedachten en agressief of labiel gedrag (Gebu 2008; 42: 25), zijn er nu ook berichten verschenen over vermoede bijwerkingen zoals epileptische aanvallen, myocar ...

Lees artikel