Jaargang 2008 (42)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Acne'

In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Acne' worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met acne vulgaris en acne conglobata (een ernstiger vorm van acne waarbij grotere laesies en ook infiltra ...

Lees artikel


Exenatide (Byetta®), behandeling diabetes mellitus type 2

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Tijdsverloop tussen registratie van nieuwe geneesmiddelen in de EU en publicatie van gerandomiseerd onderzoek met actieve controlegroep

Achtergrond. De toegevoegde therapeutische waarde van een nieuw geneesmiddel kan bij toelating op de markt vaak moeilijk worden bepaald door het gebrek aan beschikbare vergelijkende onderzoeken waarin het nieuwe middel wordt vergeleken met de tot ...

Lees artikel


Behandeling van gewichtstoename ten gevolge van antipsychotica door verandering van leefgewoonten en/of metformine

Achtergrond. Gewichtstoename is een frequente bijwerking van antipsychotica en is geassocieerd met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat bij obese personen interventie in leefgewoonten een efficiënte methode ...

Lees artikel


Antidepressiva en suïcide bij kinderen: brief PHARMO Instituut en reactie Geneesmiddelenbulletin

Het PHARMO Instituut heeft zich in een brief van 12 maart tot haar relaties gericht en haar willen informeren over actuele ontwikkelingen naar aanleiding van de kritiek op het onderzoek naar antidepressiva en suïcidaliteit bij kinderen en adolesc ...

Lees artikel


Opnieuw twijfel aan de werkzaamheid van antidepressiva: nauwelijks beter dan placebo

Achtergrond. Uit meta-analysen naar de werkzaamheid van antidepressiva in gepubliceerde onderzoeken komt meestal slechts een bescheiden voordeel van deze middelen in vergelijking met placebo naar voren (Gebu 2002; 36: 51-59 en Gebu 2008; 42: 26-2 ...

Lees artikel


Zolpidem en slaapwandelen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving meerdere meldingen van slaapwandelen of parasomnieën bij gebruik van zolpidem (Stilnoct®). Parasomnieën zijn een bijzondere vorm van slaapwandelen en kunnen bestaan uit bewegingen of complexer ged ...

Lees artikel


Pfizer tracht vertrouwelijkheid in 'peer review'-proces medische tijdschriften te ondermijnen

In het afgelopen jaar zijn de Journal of the American Medical Association (JAMA) en Archives of Internal Medicine (AIM) betrokken geweest bij juridische processen waarin door de firma Pfizer werd getracht het systeem van 'peer review' te ondermij ...

Lees artikel