Jaargang 2008 (42)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Intoxicatie met fentanylpleisters door onjuist gebruik

De Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft eind 2007 een waarschuwing verstuurd over de aanhoudende meldingen van levensbedreigende bijwerkingen en overlijden door onjuist gebruik van fentanylpleisters.1 De meld ...

Lees artikel


Varenicline en suïcidegedachten

De Amerikaanse registratieautoriteit de Food and Drug Administration (FDA) heeft eind 2007 een waarschuwing verstuurd over mogelijke bijwerkingen van varenicline (Champix®), een nieuw hulpmiddel bij het stoppen met roken.1 De meldingen betreffen ...

Lees artikel


Anticonceptiepleisters en hormoonbelasting

De Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft medio januari 2008 opnieuw de productinformatie van de anticonceptiepleisters met ethinyloestradiol en norelgesteromine, de actieve metaboliet van norgestimaat (Ortho-E ...

Lees artikel


Publicatiebias zorgt voor overschatting van de werkzaamheid van antidepressiva

Achtergrond. 'Evidence-based medicine' is alleen waardevol als het fundament, de 'evidence base', compleet is en niet vertekend. Selectieve publicatie van klinische onderzoeken, en van de uitkomsten binnen die onderzoeken, kan leiden tot niet rea ...

Lees artikel


Bijwerkingen van combinaties van angiotensine II-antagonisten en ACE-remmers bij hartfalen

Achtergrond. Onderzoek naar de behandeling van hartfalen met combinatietherapie van angiotensine II-antagonisten en ACE-remmers die beiden het renine-angiotensine-aldosteronsysteem onderdrukken, staat in toenemende belangstelling. Zorgen omtrent ...

Lees artikel


Erlotinib (Tarceva®), tweedelijnsbehandeling van niet-kleincellig longcarcinoom

Erlotinib (Tarceva®) is geregistreerd voor de 'behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom na falen van tenminste één voorafgaand chemotherapieregime'.1 De aanbevolen dagelijkse dosering erlotin ...

Lees artikel


Zwangerschapspreventieprogramma voor lenalidomide (Revlimid®)

Lenalidomide (Revlimid®) is in 2007 geregistreerd voor de behandeling van patiënten met multipel myeloom ofwel de ziekte van Kahler, die eerder minimaal één andere behandeling hebben gehad.1 2 Lenalidomide is chemisch verwant aan thalidomide (Sof ...

Lees artikel


Zelfmedicatie met antibiotica in Europa

Achtergrond. Europese landen verschillen onderling in prevalentie van resistente micro-organismen. Hierbij speelt het antibioticumgebruik, dat per land direct verband houdt met de locale resistentievorming, een sleutelrol. Het meeste onderzoek wa ...

Lees artikel


Persisteren van onbewezen claims in de literatuur

Achtergrond. Sommige bevindingen over het effect van geneesmiddelen of andere interventies uit observationeel onderzoek kunnen later niet worden bevestigd in gerandomiseerd onderzoek of worden zelfs ontkracht. Desondanks blijven de positief besch ...

Lees artikel