Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Invloed farmaceutische industrie op behandelrichtlijnen geneesmiddelen

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de farmaceutische industrie (indirecte) invloed heeft bij de ontwikkeling van behandelrichtlijnen wat betreft geneesmiddelen.1 Het is tegenwoordig vrijwel niet mogelijk o ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Acute keelpijn'

In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Acute keelpijn' wordt de diagnostiek en behandeling beschreven bij keelpijn die niet langer dan twee weken bestaat.1 Keelpijn door onder andere traumata, 'postnasal drip', keelschrapen, roken en ander ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Acute diarree'

In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Acute diarree'1 wordt de diagnostiek en het beleid beschreven bij acute infectieuze diarree (korter dan 14 dagen) en de preventie daarvan bij reizigers. Het beleid richt zich op voorlichting en het vo ...

Lees artikel


Inhalatie-insuline (Exubera®), behandeling diabetes mellitus

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Primaire en secundaire preventie met supplementen van antioxidanten is schadelijk

Achtergrond. Zogenoemde 'oxidatieve stress' wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen bij vele ziektebeelden. Sommigen schrijven aan antioxidanten een reducerend effect toe ten aanzien van deze stress en de daaraan gerelateerde schadelijk ...

Lees artikel


Testosteron (Striant®), behandeling hypogonadisme

Dit artikel is gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbe ...

In het kort Lees artikel


Voorschrijvers en gebruikers: opgelet bij geneesmiddelenonderzoek met samengesteld eindpunt!

Achtergrond. Bij veel klinisch onderzoek wordt voor het meten van het effect van een behandeling één eindpunt gekozen, waarin verwante uitkomsten worden samengevoegd, zoals cardiovasculaire sterfte, vers myocardinfarct en revascularisatieoperatie ...

Lees artikel


Geen bewijs voor streefwaarde LDL-cholesterol <2,5 mmol/l

Achtergrond. In nationale richtlijnen over cholesterolverlagende therapie in de VS wordt geadviseerd om bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico door middel van dosisverhoging en -aanpassing van statinen een streefwaarde van de LDL- ...

Lees artikel


Rimonabant niet toegelaten tot de Amerikaanse markt

In Gebu 2007; 41: 72-73 is aandacht besteed aan rimonabant dat is geregistreerd voor de behandeling van obesitas. Rimonabant kreeg een negatieve pilwaardering, hetgeen erop duidt dat de wetenschappelijke gegevens over het middel die zijn gepublic ...

Lees artikel


Mirtazapine en bloeddyscrasieën

Het antidepressivum mirtazapine is een analoog van mianserine en wordt, evenals mianserine, in verband gebracht met neutropenie en agranulocytose. Bij het Australische bijwerkingenbureau Adverse Drug Reactions Advisory Committee (ADRAC) zijn sind ...

Lees artikel


Behandeling van vasomotorische menopauzale symptomen met zwarte 'cohosh', plantaardige middelen, soja, hormoontherapie of placebo

Achtergrond. Voor de behandeling van vasomotorische symptomen is hormonale suppletietherapie (HST) effectief, maar zelfs kortdurend gebruik kan ernstige bijwerkingen geven. Het gebruik van kruiden en plantaardige middelen ter bestrijding van vaso ...

Lees artikel