Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Reversibele anorgasmie bij topiramaat

Topiramaat, een anti-epilepticum, wordt tevens gebruikt voor de tweedelijnsbehandeling van migraineprofylaxe. Bekende bijwerkingen van dit middel zijn onder meer paresthesieën, moeheid, anorexie, gewichtsverlies en cognitieve problemen (Gebu 2003 ...

Lees artikel


Foliumzuur vertraagt cognitieve achteruitgang

Achtergrond. Er zijn aanwijzingen dat een te lage foliumzuurinname met daarbij een verhoogde serumconcentratie homocysteïne bij ouderen gepaard gaat met een hoger risico van cognitieve achteruitgang of dementie. Enkele placebogecontroleerde inter ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Otitis media acuta bij kinderen'

In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Otitis media acuta bij kinderen'1 wordt de diagnostiek en behandeling beschreven bij een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken.  Achtergrond. Otitis media acuta ...

Lees artikel


Belang van geneesmiddeleninteracties en genetische enzymvariaties voor de trombosebehandeling met cumarines

Achtergrond en doel. Cumarines, zoals acenocoumarol en fenprocoumon (Marcoumar®) worden toegepast bij verhoogde stollingsneiging, zoals trombo-embolieën, bij boezemfibrilleren en bij geïmplanteerde kunstkleppen. Het is een effectieve manier van b ...

Lees artikel


Dipyridamol/acetylsalicylzuur versus acetylsalicylzuur alleen als secundaire preventie na TIA of klein herseninfarct

Achtergrond. Patiënten die een 'transient ischaemic attack' (TIA) of een niet-invaliderend herseninfarct hebben doorgemaakt, hebben zonder secundaire preventie een gemiddeld risico van 9% per jaar op een ernstige nieuwe atherotrombotische complic ...

Lees artikel


Graspollentabletten (Grazax®), orale vorm immunotherapie

Recent is Grazax®, een orale vorm van immunotherapie geregistreerd. Grazax®-tabletten bevatten allergenen van timotheegraspollen en zijn geregistreerd voor 'Behandeling van door graspollen geïnduceerde rhinitis en conjunctivitis bij volwassenen m ...

Lees artikel


Rimonabant (Acomplia®), behandeling obesitas

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Informatie over gezondheid: een duidelijke scheiding van taken is noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen

Op de website van de International Society of Drug Bulletins (ISDB), waaraan het Geneesmiddelenbulletin actief deelneemt, zijn recent twee persberichten geplaatst met betrekking de taakverdeling van belangrijke actoren in de gezondheidszorg (maar ...

Lees artikel


'Patiëntenvoorlichting' door de farmaceutische industrie, een gevaar voor de volksgezondheid?

Op de website van de International Society of Drug Bulletins (ISDB), waaraan het Geneesmiddelenbulletin actief deelneemt, zijn recent twee persberichten geplaatst met betrekking de taakverdeling van belangrijke actoren in de gezondheidszorg (maar ...

Lees artikel


Aanpassing website Geneesmiddelenbulletin

De sinds januari 2005 vernieuwde website van het Geneesmiddelenbulletin heeft enkele wijzigingen ondergaan. Met name is de zoekfunctie op velerlei verzoek aangepast, waardoor het zoeken van artikelen aanzienlijk is verbeterd. De wijzigingen vorme ...

Lees artikel