Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Enuresis nocturna'

In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Enuresis nocturna'1  worden de beoordeling en behandeling beschreven van enuresis nocturna vanaf de leeftijd van vijf jaar. Het natuurlijke beloop bij kinderen is in het algemeen gunstig, bij adolesce ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Constitutioneel eczeem'

In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Constitutioneel eczeem' worden de diagnostiek, behandeling en begeleiding beschreven van patiënten met constitutioneel of atopisch eczeem.1 De huisarts kan de meeste patiënten met constitutioneel ecze ...

Lees artikel


Varenicline (Champix®), geregistreerd

Varenicline is recent geregistreerd voor het stoppen met roken bij volwassenen. Varenicline is een partiële agonist voor de nicotinerg acetylcholine (nAch) receptor a4ß2, terwijl nicotine een volledige agonist is. Binding aan deze nicotinerecepto ...

Lees artikel


Primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen met statinen

Achtergrond. De betekenis van statinen bij de secundaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ) is in meerdere onderzoeken vastgesteld, maar die betekenis is bij de primaire preventie veel minder duidelijk. De resultaten van gerandomiseerd onde ...

Lees artikel


Beschikbaarheid gerandomiseerd onderzoek met actieve controlegroep

Achtergrond. De toegevoegde therapeutische waarde van een nieuw geneesmiddel kan bij toelating op de markt vaak moeilijk worden bepaald vanwege het gebrek aan beschikbaarheid van onderzoeken waarin het nieuwe middel wordt vergeleken met de tot da ...

Lees artikel


Eerste humaan papillomavirusvaccin, geregistreerd

Onlangs is in Europa Gardasil® geregistreerd voor 'de preventie van hooggradige cervicale dysplasie (cervicale intra-epitheliale neoplasie graad 2/3 CIN 2/3), cervixkanker, hooggradige vulvaire dysplastische laesies (vulvaire intra-epitheliale ne ...

Lees artikel


Miconazol (Zimycan®), behandeling luierdermatitis

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Wijzigingen van de indicaties voor gabapentine (Neurontin®)

De werkzame stof van Neurontin® is gabapentine, een anti-epilepticum. Neurontin® is in de jaren negentig in diverse Europese landen geregistreerd op basis van nationale beoordelingen. Dit heeft geleid tot grote verschillen in indicaties tussen de ...

Lees artikel


De nieuwe decentrale procedure

Achtergrond. De Europese Commissie concludeerde in 2001 bij de evaluatie van de bestaande registratieprocedures dat de procedure van wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Procedure) verbetering behoefde. Per 1 november 2005 is een nieuwe dece ...

Lees artikel


Rabdomyolyse bij de combinatie van verapamil en simvastatine

Verapamil is een calciumantagonist en wordt voornamelijk toegepast bij de behandeling van aritmieën, angina pectoris en hypertensie. Simvastatine is een statine en een remmer van het enzym HMG-CoA-reductase en wordt toegepast bij hypercholesterol ...

Lees artikel


Tramadol: onthouding en risico van afhankelijkheid

De Zweedse registratieautoriteit SMPA heeft recent bekend gemaakt dat de onthoudingsverschijnselen van tramadol wel eens een groter probleem zouden kunnen zijn dan voorheen werd aangenomen.1  In het gegevensbestand van het Zweedse bijwerkingenbur ...

Lees artikel