Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Schildklieraandoeningen'

In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Schildklieraandoeningen' wordt de diagnostiek en behandeling beschreven van hypo- en hyperthyreoïdie in de huisartsenpraktijk.1 Ook wordt het beleid bij veranderingen van de omvang van de schildklier, ...

Lees artikel


Hypertensie: effectieve behandeling met thiazidediuretica belangrijker dan diabetes

Achtergrond. Bloeddrukverlaging met een lage dosis thiazidediureticum heeft een minstens zo gunstig effect op cardiovasculaire uitkomsten als met andere antihypertensiva. Dat was althans de uitkomst na 4,9 jaar van het zeer grote en, onafhankelij ...

Lees artikel


Het risico van gastroduodenale bloedingen bij plaatjesaggregatieremmers

Achtergrond. Het risico van grote bloedingen hoog in het maag-darmkanaal geassocieerd met verschillende plaatjesaggregatieremmers en de eventuele bescherming door gelijktijdig geven van maagslijmvliesbeschermende middelen is omstreden in de liter ...

Lees artikel


Methylfenidaat bevattende producten met gereguleerde afgifte niet onderling uitwisselbaar

Naast de registratie van Concerta® 18/36/54 mg in 2002, zijn er recent twee andere methylfenidaat bevattende producten met gereguleerde afgifte geregistreerd: Equasym XL® 10/20/30 mg capsules en Medimetic CR 10/20/30/40 mg capsules. Het College t ...

Lees artikel


Geneesmiddelengerelateerde ziekenhuisopnamen in Nederland

Achtergrond. Een eerdere schatting van het aantal geneesmiddelengerelateerde en mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnamen in Nederland (90.000/jaar) kwam tot stand door extrapolatie van buitenlandse gegevens of was afkomstig uit retrospectief onderz ...

Lees artikel


Bijwerkingen oseltamivir (TamifluĀ®)

Oseltamivir is geregistreerd voor de behandeling van influenza bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar en voor de preventie van influenza na blootstelling aan een klinisch vastgesteld geval van influenza bij volwassenen en kinderen in de leeft ...

Lees artikel


Angiotensine II-(type AT-1)-receptorantagonisten en psoriasis

Op dit moment zijn in Nederland verschillende angiotensine II-receptorantagonisten van het subtype 1 (AT1-antagonisten), te weten candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan en valsartan, geregistreerd voor de behandeli ...

Lees artikel


Wat is gevaarlijker voor uw gezondheid: griep of Tamiflu (oseltamivir)

Op 2 februari 2007 verscheen op de website van de International Society of Drug Bulletins (ISDB) het volgende bericht: Het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) bij griep wordt in veel landen, waaronder Japan, gepropageerd. Voor het geval er een ni ...

Lees artikel


Obstipatie bij kinderen

  Obstipatie is een veel voorkomend probleem op de kinderleeftijd. In een systematisch literatuuroverzicht werd vastgesteld dat de prevalentie van obstipatie bij kinderen (defecatie <3 maal/week) in de algemene populatie uiteen loopt van 0,7-2 ...

Lees artikel