Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Citalopram en priapisme

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving meerdere meldingen van priapisme bij het gebruik van citalopram (Cipramil®). Priapisme is een langdurig aanhoudende erectie ten gevolge van een verstoorde hemodynamiek. Bij niet tijdig ingrijpen k ...

Lees artikel


Vitamine D-suppletie vermindert kankerincidentie, een gerandomiseerd onderzoek

Achtergrond.  Vele observationele en ook prospectieve onderzoeken hebben aannemelijk gemaakt dat er een direct verband is tussen blootstelling aan zonlicht en een lagere incidentie van vele soorten kanker. Zowel in Europa als in de VS bestaat er ...

Lees artikel


Verhoogd risico suïcide bij kinderen en adolescenten na staken antidepressiva?

Achtergrond. In 2003 en 2004 hebben de registratieautoriteiten in de VS en de EU gewaarschuwd voor een mogelijke associatie tussen het gebruik van antidepressiva en suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. Onderzoekers hebben gekeken of deze waar ...

Lees artikel


Combinatiepreparaten in de dagelijkse praktijk

Veel patiënten gebruiken meer dan één geneesmiddel, waarvan sommige als afzonderlijke middelen worden gebruikt en andere in een vast combinatiepreparaat. Er is voortdurend discussie over de vraag of vaste combinatiepreparaten in de dagelijkse ...

Lees artikel