Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Varicella-zoster-virusvaccin (Zostavax®), uitbreiding indicatie

Zostavax®, in 2006 geregistreerd, is een levend verzwakt varicella-zoster-virusvaccin (VZV-vaccin) geïndiceerd voor de preventie van herpes zoster ('zoster' of gordelroos) en postherpetische neuralgie (PHN). Het vaccin was geregistreerd voor pers ...

Lees artikel


Natalizumab (Tysabri®), geregistreerd

Tysabri®, een immunomodulator met als werkzame stof het monoklonale antilichaam natalizumab, is door de 'Committee for Medicinal Products for Human Use' (CHMP) aanvaard voor 'relapsing remitting' multiple sclerose, zij het voor een beperkte groep ...

Lees artikel


Thiazolidinedionderivaten: hartfalen en overlijden door cardiovasculaire oorzaken

Achtergrond. Diabetes mellitus gaat gepaard met een verhoogd risico van cardiovasculaire aandoeningen. Men beoogt dergelijke aandoeningen uit te stellen door behandeling met orale bloedglucoseverlagende middelen en later insuline. Hartfalen is ee ...

Lees artikel


Sitagliptine (Januvia®), behandeling diabetes mellitus

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de ...

Lees artikel


Corticosteroïden bij acute jicht

Achtergrond. Doel van behandeling van acute jicht is snelle en veilige bestrijding van pijn en bewegingsbeperking. NSAID's zijn daarbij eerste keuze.1 Bij onvoldoende werkzaamheid of intolerantie wordt als alternatief colchicine of een corticoste ...

Lees artikel


Toename ziekteactiviteit na staken natalizumab

Natalizumab (Tysabri®), een monoklonaal antilichaam, is geregistreerd voor de behandeling van 'relapsing remitting' multiple sclerose. In dit nummer van het Geneesmiddelenbulletin heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen aangegeven da ...

Lees artikel


Combinatiepreparaten van dextropropoxyfeen in de EU

Op de website van de ISDB verscheen recent het volgende persbericht (www.isdbweb.org).  'Wij vragen ons af, omdat de belangen van de Europese Unie in het geding zijn, waarom de Europese Commissie de 'Committee for Medicinal Products for Human Use ...

Lees artikel