Jaargang 2007 (41)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Urinesteenlijden'

In de eerste herziening van de NHG-Standaard 'Urinesteenlijden'1 wordt de diagnostiek en behandeling van urinesteenaanvallen bij volwassenen beschreven, waarbij het vermoeden van een urinesteenaanval als uitgangspunt wordt genomen. In de acute fa ...

Lees artikel


Chondroïtine bij pijn door artrose

Achtergrond. Oraal chondroïtine, meestal als voedingssupplement gecombineerd met glucosamine, wordt algemeen gebruikt bij de behandeling van artrose van mens en (huis)dier. Oudere meta-analysen laten een gunstige werking van chondroïtine zien bij ...

Lees artikel


Pre-eclampsie: primaire preventie met acetylsalicylzuur

Achtergrond. Pre-eclampsie, omschreven als zwangerschapshypertensie met proteïnurie (=300 mg/24u) na de 20e zwangerschapsweek, is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. Hoewel de oorzaak van dez ...

Lees artikel


Peginterferon alfa-2b (PegIntron®), geregistreerd voor HIV/HCV co-geïnfecteerde patiënten

Peginterferon alfa-2b (PegIntron®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C (HCV). Dit middel dient bij voorkeur te worden gegeven in combinatie met ribavirine. De indicatie voor peginterferon alfa-2 ...

Lees artikel


Veiligheid van de thiazolidinedionderivaten pioglitazon en rosiglitazon

Met de behandeling van diabetes mellitus beoogt men de aan glucose-ontregeling gerelateerde symptomen en de morbiditeit en mortaliteit van de aan diabetes gerelateerde micro- en macroangiopathie in gunstige zin te beïnvloeden. Ook beoogt men de k ...

Lees artikel


Nilutamide en chromatopsie

Nilutamide (Anandron®), een ani-androgeen, wordt toegepast bij de palliatieve behandeling van prostaatcarcinoom in combinatie met chemische of chirurgische castratie. Bekende bijwerkingen van nilutamide zijn verstoring van de donkeradaptatie en m ...

Lees artikel