Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Recidiefpreventie van bipolaire stoornis

De bipolaire of manisch-depressieve stoornis wordt getypeerd door ontregeling van de stemming naar steeds terugkerende manische of depressieve episoden, afgewisseld door perioden met weinig of geen symptomen. Dit klassieke beeld van de manisc ...

Lees artikel


Pfizer en het IDEAL-onderzoek

Recent hebben artsen een DVD met een begeleidende brief aangeboden gekregen. Op de DVD is vermeld dat de DVD mede mogelijk is gemaakt door een 'unrestricted educational grant' van Pfizer BV, zoals letterlijk is vermeld op de DVD. Pfizer heeft med ...

Lees artikel


Het genotype van de β2-adrenerge receptor bepaalt de uitkomst van behandeling met β-blokkers

Achtergrond. Het wordt steeds duidelijker dat het genetisch profiel van de patiënt kan bijdragen aan een ongelijk effect van geneesmiddelen. Zo komen er frequent mutaties voor in genen, die coderen voor enzymen die de receptorbinding van geneesmi ...

Lees artikel


Ximelagatran (Exanta®) uit de handel

In Gebu 2005; 39: 25-32 is aandacht besteed aan nieuwe antistollingsmiddelen, waaronder ximelagatran. Dit middel is in juni 2004 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd voor de preventie van veneuze trombo-embolie ...

Lees artikel


Ivabradine (Procoralan®), geregistreerd

Indicatie. Ivabradine is recent geregistreerd voor de 'symptomatische behandeling van chronisch stabiele angina pectoris in patiënten met normaal sinus ritme, welke een contra-indicatie of intolerantie hebben voor β-blokkers'. De werking berust o ...

Lees artikel


OxyContin®-tabletten in ontlasting

Oxycodon is een opiaat dat sinds 2000 in Nederland is geregistreerd onder de namen OxyContin® (met gereguleerde afgifte) en Oxynorm® (normale afgifte). Oxycodon wordt toegepast bij de behandeling van chronische pijn die het gebruik van sterk werk ...

Lees artikel