Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Rhinosinusitis'

In de NHG-Standaard 'Rhinosinusitis' wordt de diagnostiek en behandeling van rinosinusitis beschreven bij volwassenen en kinderen.1 De oorspronkelijk naam sinusitis is veranderd in rhinosinusitis, omdat de mucosa van de sinussen een continuüm vor ...

Lees artikel


Minder geschikte geneesmiddelen voor oudere patiënten

Achtergrond.  Geneesmiddelen die bij oudere patiënten meer bijwerkingen geven, kunnen beter worden vermeden, omdat ze de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden. Deskundigen moeten bepalen welke geneesmiddelen voor plaatsing op een zogenoemde & ...

Lees artikel


Perindopril (Coversyl®), uitbreiding indicatie

Recent is het indicatiegebied van de ACE-remmer perindopril uitgebreid met stabiel coronair vaatlijden ter vermindering van het risico van cardiale incidenten bij patiënten met een myocardinfarct en/of revascularisatie in de voorgeschiedenis. Tot ...

Lees artikel


Dextromethorfan: waarom nog in de vrije verkoop?

Een met virale bovenste luchtweginfecties samenhangende hoest komt veelvuldig voor op de kinderleeftijd. Uitleg aan en geruststelling van de ouders is meestal voldoende en vaak is het niet nodig medicatie toe te dienen (Gebu 2000; 34: 127-132). I ...

Lees artikel


Slikken: Hoe ziek is de farmaceutische industrie?

Slikken maakt indruk door de onverbloemde onderdompeling in de jungle van geneesmiddelenland. Het gaat niet alleen over de marketingpraktijken van de industrie, maar ook over de rol van de ontvangende partijen bij beïnvloeding en gunstbetoon: art ...

Lees artikel


Lanthaancarbonaat (Fosrenol®), behandeling hyperfosfatemie bij chronisch nierfalen

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn om ...

Lees artikel


Medische opinieleiders

Ons Franse zusterblad Prescrire International kwam in haar februarinummer met een redactioneel commentaar over opinieleiders.1  Een Amerikaans consultancybedrijf dat farmaceutische bedrijven strategische adviezen geeft, heeft een onderzoek verric ...

Lees artikel


SSRI's en de kans op persisterende pulmonale hypertensie bij de pasgeborene

Achtergrond. Langzamerhand wordt meer bekend over de relatie tussen het gebruik van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) en (zeldzame) teratogene effecten. Zo zijn onder meer een jaar geleden de resultaten van een onderzoek uit een geg ...

Lees artikel