Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Party drugs: gammahydroxyboterzuur (GHB)

Casus. Een 26-jarige man wordt door zijn vriendin op de spoedeisende hulp gebracht. Hij heeft na een avondje uitgaan plotseling in de bus naar huis het bewustzijn verloren. Hij heeft enkele malen gebraakt en waarschijnlijk 1,5 minuut apneu gehad. ...

Lees artikel


Bijwerkingen glucosamine

Ons zusterblad Australian Adverse Drug Reactions Bulletin meldt in haar decembernummer 2005 dat zij 51 meldingen heeft ontvangen van allergische huidreacties bij gebruik van glucosamine.1 Het betrof onder meer angio-oedeem, urticaria, erythemateu ...

Lees artikel


Anticonceptiepleisters en hormoonbelasting

De Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft medio november 2005 de productinformatie van de anticonceptiepleisters met ethinylestradiol en norelgesteromin (de actieve metaboliet van norgestimaat) (Evra®) aangepas ...

Lees artikel


Claritromycine bij stabiele coronaire hartziekten

Achtergrond. Het is aangetoond dat Chlamydia pneumoniae aanwezig is in atherosclerotisch weefsel en dat deze aanwezigheid mogelijk verband houdt met progressie van atherosclerose en coronaire hartziekten. Uit een recente meta-analyse naar het eff ...

Lees artikel


25 medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie

De invloed van de farmaceutische industrie is groot en beperkt zich niet alleen tot marketing. De recente gebeurtenissen rond toepassing van de selectieve serotonine-heropnameremmers bij kinderen (verhoogd risico van suïcidaliteit), de COX-2-remm ...

Lees artikel


Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat in januari, februari en maart 2006 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. Het betreft zoledroninezuur (Aclasta®), humaan normaal immunoglobuline (Subcuvia®), zinka ...

Lees artikel


NHG-Standaard 'Osteoporose'

In de NHG-Standaard 'Osteoporose' wordt de preventie, diagnostiek en het beleid beschreven bij personen die vragen hebben over osteoporose zonder dat er klachten zijn, bij patiënten die langdurig corticosteroïden gebruiken en bij patiënten met aa ...

Lees artikel


Etanercept (Enbrel®), behandeling psoriasis

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn om ...

Lees artikel


Temozolomide (Temodal®), uitbreiding indicatie

Temozolomide, is een alkylerend werkend oncolyticum, dat in Europa al was geregistreerd voor de behandeling van patiënten met recidief glioblastoma multiforme of anaplastisch astrocytoom. Onlangs is de indicatie van temozolomide uitgebreid met ee ...

Lees artikel


Preventie en behandeling van Lyme-borreliose

De incidentie van Lyme-borreliose is de laatste jaren in Nederland, en ook wereldwijd, sterk gestegen. De discussies over de behandeling en de exacte aard van deze complexe ziekte stegen evenredig.De kennis van het natuurlijk beloop van Lyme- ...

Lees artikel