Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaard 'Pelvic inflammatory disease'

De NHG-Standaard 'Pelvic inflammatory disease' is verschenen in september 2005.1  Achtergrond. 'Pelvic inflammatory disease' (PID) is een ontsteking in het kleine bekken die ontstaat door verspreiding van micro-organismen vanuit vagina en cervix ...

Lees artikel


In kort bestek

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft recent een aantal nieuwe geneesmiddelen geregistreerd met een 'New Chemical Entity' (NCE) en belangrijke nieuwe indicaties (www.cbg-meb.nl). New Chemical Entity. Natriumoxybaat (Xyrem®) is gere ...

Lees artikel


Zijn hoge doseringen statinen beter dan standaarddoseringen?

Achtergrond. Op theoretische gronden wordt aangenomen dat grotere verlaging van het LDL-cholesterol dan thans gebruikelijk is, zal leiden tot extra winst bij patiënten met stabiele coronairziekten. In één klinisch onderzoek is dit ook aangetoond ...

Lees artikel


MedicijnenKompas

Het MedicijnenKompas is een populaire versie van het Farmacotherapeutisch Kompas en is bedoeld als gids bij de keuze en het gebruik van geneesmiddelen door onder andere, patiënten.1 Het initiatief voor deze uitgave is genomen door het College voo ...

Lees artikel


Oxybutynine (Kentera®), nieuwe toedieningsvorm

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn om ...

Lees artikel


Medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten. II. Ziekte van Crohn

In het eerste deel van de medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten, is in Gebu 2006; 40: 17- 24 colitis ulcerosa besproken. Nu wordt aandacht besteed aan de ziekte van Crohn. Achtereenvolgens komen aan de orde pathofysiologie en ...

Lees artikel


Gehoorverlies bij gebruik van hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine (Plaquenil®) is sinds 1966 in Nederland op de markt. Hoewel het van oorsprong een antimalariamiddel is, wordt het tegenwoordig vooral toegepast bij reumatoïde artritis, lupus erythematodes en fotodermatosen. Hydroxychloroquine ...

Lees artikel