Jaargang 2006 (40)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Verhoogd risico suïcidaliteit bij gebruik atomoxetine

Atomoxetine (Strattera®) is in de loop van 2004 in de EU geregistreerd voor de 'behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar' (Gebu 2005; 39: 105-106). Bij de registratie in Nede ...

Lees artikel


CBG ontraadt gelijktijdig gebruik lamotrigine en gecombineerde orale anticonceptiva

In de productinformatie van lamotrigine (Lamictal®) is recent een nieuwe waarschuwing opgenomen die het gelijktijdig gebruik ontraadt van lamotrigine met orale anticonceptiva (combinatiepreparaten van progestageen en oestrogeen), die gebruik make ...

Lees artikel


Herziening productinformatie van ezetimibe bevattende producten

De productinformatie van ezetimibe bevattende producten is op grond van meldingen gewijzigd. De veranderingen van de productinformatie hebben betrekking op de volgende zeldzaam of zeer zeldzaam gerapporteerde bijwerkingen: myopathie/rabdomyolyse ...

Lees artikel


Herpes zoster en postherpetische neuralgie in de huisartsenpraktijk

Achtergrond. 'Herpes zoster is fascinating because it arrives unpredictably, is readily diagnosed – a rare pleasure for most of us – and difficult to explain.' Dit citaat van Sir Robert Edgar Hope-Simpson vormt het motto van het proefschrift dat ...

Lees artikel


Antibiotica bij vrouwen met symptomen van urineweginfectie maar met negatieve nitriet- en leukotest

Achtergrond. Antibiotica verminderen de duur van de klachten bij bacteriële urineweginfecties, die zijn bevestigd met een standaard urinekweek. Onderzoek van middenstroomurine met nitriet- en leukoteststroken voorspelt betrouwbaar bij welke patië ...

Lees artikel


Medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten. I. Colitis ulcerosa

De term inflammatoire darmziekten is een verzamelnaam voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Hoewel beide ziekten een ontsteking van het darmslijmvlies geven, zijn er verschillen in de aard van de ontsteking. Colitis ulcerosa wordt gek ...

Lees artikel